Sökning: "prestige"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet prestige.

 1. 1. Klotter 4-ever. En språkvetenskaplig analys av klotter på Hisingen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pia Nilsson; [2019-02-05]
  Nyckelord :klotter; graffiti; sociolingvistik; typografi; Sprachtheorie;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att dokumentera klotter på utvalda platser på Hisingen, undersöka vilka mönster som finns i materialet och att genom språkvetenskapliga analyser och jämförelser med andra klottersammanställningar avgöra vad dessa mönster kan säga om samhället år 2018. Metoden för insamling av material är fotografering av klotter på specifika platser och analysmetod är kategorisering och uppdelning av det fotograferade materialet som därefter kopplas till teori. LÄS MER

 2. 2. The Aragonese resistance : A qualitative study on the attitudes and motivations of new speakers of an endangered language in Zaragoza

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Erik Fau Blimming; [2019]
  Nyckelord :linguistics; sociolinguistics; aragonese; languages; minority; endangered; revitalization;

  Sammanfattning : While the number of Aragonese speakers is in steady decline in the rural areas of Spain where it was traditionally spoken, the efforts of grassroots movements since the end of Franco’s dictatorship in 1975 have contributed to create a community of new speakers in Aragon’s largest cities, mostly thanks to courses for adults organized by cultural associations. The capital, Zaragoza, which has been practically monolingual for centuries, after Spanish became the language of power and prestige in the 15th century, is now home to several thousand Aragonese speakers. LÄS MER

 3. 3. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 4. 4. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Zebastian Cederblad; [2019]
  Nyckelord :Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. LÄS MER

 5. 5. När träningen blir allt : En kvalitativ undersökning om personliga tränares syn på olika förhållningssätt till träning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :William Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Training; healthy; unhealthy; orthorexia; overtraining; personal training.; Träning; hälsa; ohälsa; ortorexi; överträning; personlig träning.;

  Sammanfattning : Dagens skärmbundna generation lider av fetma och övervikt. Fler människor dör av fetma än av svält. Trots detta är träning och hälsa något som det läggs väldigt mycket fokus på i dagens samhälle. En vacker och vältränad kropp är ett sätt att uppnå prestige och status. LÄS MER