Sökning: "presumtionsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet presumtionsansvar.

 1. 1. Oaktsamt eller utom kontroll? - En undersökning av de subjektiva ansvarsförutsättningarna inom den allmänna avtalsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Hörnblad; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En på senare tid omdiskuterad fråga är om skadeståndsskyldighet vid avtalsbrott i allmänhet förutsätter oaktsamhet från den avtalsbrytande parten eller om skadeståndsskyldigheten bygger på någon annan subjektiv ansvarsgrund. Rätten att göra påföljder gällande vid avtalsbrott är en central del av avtalsrätten och för att skadeståndsskyldighet ska uppstå vid avtalsbrott krävs det att flertalet rekvisit är uppfyllda. LÄS MER

 2. 2. Självkörande fordon : En analys om hur ansvarsfrågan ska fördelas

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Självkörande fordon; automatiserad körning; skadeståndsansvar; trafikskadelagen; kollisionsskador;

  Sammanfattning : Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Den tekniska utvecklingen är i snabbt framåtskridande vad gäller automatiska körsystem som tar över allt större delar av förarens uppgifter. Vi närmar oss därför mer och mer en transportsektor där vi kommer kunna färdas i helt eller delvis självkörande fordon. LÄS MER

 3. 3. Abonnentens skadeståndsansvar vid olaglig fildelning från dennes internetanslutning - särskilt med hänsyn till Bastei Lübbe-målet samt Infosoc och IPRED

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Franziska Brüggemann; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; EU-rätt; upphovsrätt; Infosoc; IPRED; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fildelning innebär bland annat nedladdning och tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddade verk på internet. Detta orsakar ekonomiska förluster för rättighetsinnehavarna till verken. För att komma tillrätta med det utbredda fildelningsproblemet har rättighetsinnehavare börjat rikta ersättningsanspråk mot enskilda abonnenter. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsgrunden till konkurrensskador : culpa, strikt ansvar eller presumtionsansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Noemi Kadas; [2016]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vilka omständigheter kan en styrelseledamot åberopa till undvikande av personligt betalningsansvar vid kapitalbrist i aktiebolag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Högberg; [2015]
  Nyckelord :Kapitalbrist; personligt ansvar; medansvar; försumlighet; presumtionsansvar; KBR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER