Sökning: "preterm"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet preterm.

 1. 1. An Exploratory Study of the Everyday Life of Swedish Children on Home Parenteral Nutrition and Their Families

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Child; Everyday life; Families’ experiences; Home parenteral nutrition; Intestinal failure; Parenteral nutrition;

  Sammanfattning : Background: Improved survival rates of preterm infants and critically ill children has resulted in an increasing number of children growing up on HPN. However, how the child and the child’s family experience HPN is sparsely studied. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Åslund; Katrin Färnlöf; [2020]
  Nyckelord :gastrointestinal problems; nurses; parents; paediatric health care; premature; support; barnhälsovård; föräldrar; mag-tarmbesvär; prematur; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt. LÄS MER

 3. 3. Blodprovstagning på en neonatalvårdsavdelning : - med barnets bästa i fokus

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Mannerfeldt; Hanna Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :Neonatal care; preterm infant; blood sampling; analgesia; suffering; Neonatalvård; underburna barn; blodprovstagning; smärtlindring; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år behöver mer än 10 000 nyfödda barn i Sverige vård på en neonatalvårdsavdelning. Vårdtiden präglas av åtskilliga blodprovstagningar som orsakar barnet smärta och ökat vårdlidande. LÄS MER

 4. 4. Parents’ experiences of having a preterm infant : infant - A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :MO Yizhou; Hu Hengxing; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fysiska effekter och anknytning hos prematura barn vid känguruvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; Rebecka Berg; [2018]
  Nyckelord :Kangaroo mother care; skin-to-skin care; premature; attachment; physical effects; Kängurvård; hud-mot-hudvård; prematur; anknytning; fysiska effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: KMC (kangaroo mother care) är en metod där det prematura barnet ligger hud- mot-hud med en förälder. Metoden har tidigare visats vara bra för både barnet och modern. LÄS MER