Sökning: "preterm"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet preterm.

 1. 1. Fysiska effekter och anknytning hos prematura barn vid känguruvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; Rebecka Berg; [2018]
  Nyckelord :Kangaroo mother care; skin-to-skin care; premature; attachment; physical effects; Kängurvård; hud-mot-hudvård; prematur; anknytning; fysiska effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: KMC (kangaroo mother care) är en metod där det prematura barnet ligger hud- mot-hud med en förälder. Metoden har tidigare visats vara bra för både barnet och modern. LÄS MER

 2. 2. Prototype algorithm development for innovative sensor technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sumeia Assenai; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Preterm infants are sensitive to incorrect levels of oxygen in the blood. Thus, the oxygen levels need to be monitored continuously. The most commonly used method today has several limitations and therefore constant blood tests has to be taken. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos mammor till för tidigt födda barn under det första året efter förlossningen : En longitudinell kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Elin Rahm; Linnea Heister-Rosvold; [2018]
  Nyckelord :Mothers; Premature infants; Quality of Life; För tidigt födda barn; Livskvalitet; Mammor; Prematura barn;

  Sammanfattning : Bakgrund För tidig födsel innebär ökade risker för barnets liv och hälsa. Att få ett mycket för tidigt fött barn och därmed behöva vårdas på neonatalavdelning kan vara traumatiskt, omvälvande och stressande för mammor och kan ha stor betydelse för deras livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Behavioural and emotional problems and physical activity in early school-age children born preterm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lotta Edvardsson; Johanna Drejare; [2017]
  Nyckelord :Preterm; children; emotional problems; behavioural problems; physical activity; CBCL; Prematur; barn; emotionella problem; beteendeproblem; fysisk aktivitet; CBCL;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the associations and differences regarding behaviour- and emotional problems and physical activity (PA) in early school-age children born preterm in comparison to children born full term. The sample consisted of 131 children at age 6-9 (mean age 7.8, including 54 % girls). LÄS MER

 5. 5. Antibody Testing for use in Immunohistochemistry and the Investigation of Precociously Induced Maturation of the Gastrointestinal Tract in Young Nude Rats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Catherine Gidlund; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Background: Rat pups are born with an immature intestine adapted for the effective uptake of milk nutrients and with high permeability for bioactive molecules from the maternal milk until weaning. During weaning the immune system is activated after stimulation with e.g. dietary antigens, leading to an inflammatory response in the gut. LÄS MER