Sökning: "prevalens diabetes sverige"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden prevalens diabetes sverige.

 1. 1. Att leva med ett barn som har diabetes typ 1 : Familjens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Stenström; Maria Strende; [2016]
  Nyckelord :care; experiences; family; nurse; type 1 diabetes; diabetes typ 1; erfarenheter; familj; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom vars incidens och prevalens ökar i Sverige. Sjukdomen debuterar vanligtvis i barndomen och medför livslång behandling. Därför krävs det att familjen lär sig att hantera och leva med sjukdomen i det vardagliga livet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan påverka egenvården hos etniska minoritetsgrupper med diabetes mellitus

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Sanam Shanbedi; Johanna Wöldern; [2010]
  Nyckelord :Diabetes; mellitus; egenvård; invandrare; kommunikationsproblem; mångkulturell; vård;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus är en folksjukdom som trots preventiva åtgärder har en stadigt ökad prevalens i hela världen, förorsakar 5 % av dödsfallen globalt varje år och som sannolikt kommer att öka mer än 50 % de nästkommande 10 åren. I Sverige likt många andra länder i Europa har invandringen lett till att vi lever i samhällen med kulturella skillnader. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars erfarenhet av att leva med diabetes typ : - litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Zetterqvist; Emilia Vilander-Adolfsson; [2009]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; ungdomar; stöd; egenvård; relationer;

  Sammanfattning : Den ökade prevalensen av diabetes mellitus typ 1 är ett globalt problem och Sverige är ett av de landen med högst prevalens. Diabetes är en sjukdom som den drabbade får leva med resten av livet. Ungdomen kan vara en problematisk tid då det är vanligt att ungdomarna missköter sin diabetes. LÄS MER