Sökning: "prevention av trycksår"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden prevention av trycksår.

 1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenhet av uppkomst och prevention av trycksår inom dagkirurgi

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Berg; Kamilla Neanders; [2020]
  Nyckelord :Trycksår; Prevention; Operationssjuksköterska; Positionering; Dagkirurgi;

  Sammanfattning : Introduktion: I den perioperativa vården har operationssjuksköterskan ett omvårdnadsansvar för patienten och ska jobba preventivt för att undvika att vårdskador uppstår. När en patient genomgår en operation finns en ökad risk att utveckla trycksår, detta gäller även vid kortare operationer. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors erfarenhet av det trycksårsförebyggande arbetet i den pre- och intraoperativa omvårdnaden.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emelie Byhlin; Ulrika Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Pressure ulcer; pressure injury; theatre nurse; experience; operating room; prevention.; Trycksår; tryckskada; operationssjuksköterska; erfarenhet; operationssal; prevention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår kan uppkomma i samband med operation och påverka patientens livskvalité. Uppkomsten av trycksår kan vara orsakade av en kombination av flera faktorer och operationssjuksköterskornas ansvar är att minimera uppkomsten av trycksår i den pre- och intraoperativa omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sabina Lund; Monika Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; Nurse; Nursing care; Pressure ulcer; Kunskap; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår orsakar ett lidande hos patienter och medför stora samhällskostnader. Sjuksköterskors kunskap avseende omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår upplevs vara bristande. Syfte Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Attityder till och kunskap om trycksår och trycksårsprevention : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lotta Berg; [2019]
  Nyckelord :Attityder; kunskap; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett omfattande och kostsamt problem för samhället, leder till smärta och lidande hos patienterna. Trots mycket vetenskaplig fakta om ämnet fortsätter prevalensen av trycksår att vara alltför hög. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande åtgärder mot uppkomst av trycksår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Asklund; Evelina Dijk; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande åtgärder; Lidande; Prevention; Slutenvård; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är ett välkänt problem inom hälso- och sjukvården. Det orsakar lidande för patienten, komplikationer och längre vårdtider samt stora kostnader för samhället och hälso- och sjukvården. Trots att det förebyggande arbetet förbättras och ny forskning presenteras minskar inte förekomsten av trycksår. LÄS MER