Sökning: "prevention programme"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden prevention programme.

 1. 1. Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :André Hesselink; Ida Andersson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; måltidsordning; HbA1c; glukos; Type 2 diabetes; meal-timing; HbA1c; glucose;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hosvuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Ida Andersson och André HesselinkHandledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetesmellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försenadiabeteskomplikationer. LÄS MER

 2. 2. Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden : En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Johansson; [2020]
  Nyckelord :Perceived safety; crime prevention through environmental design; the Million Programme; Sätra; feministic city planning; Upplevd trygghet; brottsprevention genom arkitektonisk design; miljonprogrammet; Sätra; feministisk stadsplanering;

  Sammanfattning : Sätra är en stadsdel i Gävle kommun som byggdes under miljonprogrammet. När Sätra byggdes var många av byggnaderna standardiserade för kostnadseffektivitet. Stadsdelen har idag ett rykte med brottsproblematik och otrygga invånare, allra mest kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. “In HIV response in Tanzania no one should be left behind”: a Socio-Ecological analysis of civil society organizations’ possibilities to prevent HIV infection among vulnerable girls and women in Tanzania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Isabela Nunes Franciscon; [2019]
  Nyckelord :gender inequalities; HIV prevention; civil society organizations; Social Determinants of Health; Socio-Ecological framework; Tanzania; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study illuminates civil society organizations (CSOs)’ possibilities to prevent HIV among girls and women in Tanzania, reflecting on policy implications. A qualitative case study was conducted with a purposively selected CSO, Mtandao. LÄS MER

 4. 4. Ett brev och många frågor. En kvalitativ studie med receptionsteoretisk analys av kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cornelia Liebau; [2019]
  Nyckelord :experiences; human papilloma virus HPV ; letter; pap smear; reception theory; sexuality; sexually transmitted infection STI ;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte kvinnors upplevelser när de fick ett HPV-positivt screeningresultat brevledes. Den svenska screeningen för förebyggande av livmoderhalscancer meddelar resultatet i ett kort, standardiserat brev. LÄS MER

 5. 5. UTVÄRDERING UTAV STRESSINTERVENTION : DELTAGARES UPPLEVELSER UTAV PILOTINSATS

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Victor Blomberg; Isabella Yng; [2019]
  Nyckelord :Stress; intervention; prevention; promotion; behavioural change; Stress; intervention; förebyggande; förhindrande; förändring;

  Sammanfattning : Vindelns kommun har i samarbete med Försäkringskassan och samordningsförbundet Umeåregionen genomfört en pilotinsats för att förebygga eller förhindra sjukskrivningar som orsakas av ohälsosam upplevd stress. Syftet med denna uppsats är att undersöka om deltagare har kunnat förändra eller reflekterat över sin livssituation efter kurs, samt vad i insatsen som påverkat detta. LÄS MER