Sökning: "preventiv"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet preventiv.

 1. 1. Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet : Det strikta ansvaret för barnets skadegörande handlingar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Kevin Navarro; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I huvudkapitel 2-5 redogörs för skadeståndslagstiftningens olika delar. Här beskrivs även den kritik som har funnits mot den reform gällande föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som kom år 2010. Olika fall tas upp från verkligheten där skadestånd tilldömts. LÄS MER

 2. 2. ”Snälla, snälla, snälla, ta inte ditt enda liv” : En kritisk diskursanalys om kommunikationen om självmord på Flashback

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Göthe; Nathalie Holmér; [2019]
  Nyckelord :critical discourse analysis; discourse; Flashback; message board; suicide; diskurs; diskussionsforum; Flashback; kritisk diskursanalys; självmord;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to examine the communication around the subject of suicide on the Swedish online message board Flashback Forum. By doing a case study and a critical discourse analysis, we wanted to get answers about how the conversation between individuals who are suicidal and members on Flashback appeared, and if there were any distinct discourses to be seen in the conversation. LÄS MER

 3. 3. Preventiv arkitektonisk design : Det ska vara lätt att göra rätt – en studie i hur människor styrs till att undvika incidenter inom järnvägen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Carlstén; Maria Levin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arvika förening mot tuberkulos : Ideella aktörer i folkhälsans tjänst 1907 - 1912

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Room; [2019]
  Nyckelord :Arvika; tuberculosis; organization; sanatorium; public health; 1900s; dispensary; agent; Arvika; tuberkulos; förening; sanatorium; folkhälsa; 1900-tal; dispensär; aktör;

  Sammanfattning : Tuberkulosens härjningar i världen har drabbat miljontals människor genom åren. Bland denna statistikkan även Sverige kring 1800- och 1900-talet ses ha drabbats hårt. samhällsförändringar utifrånindustrialisering och urbanisering skapade nya förutsättningar för spridning av sjukdomen, detta blevmärkbart ur ett folkhälsoperspektiv. LÄS MER

 5. 5. En samhällsekonomisk analys av MTFC : Kostnader för kriminalitet: nyttan av en tidig preventiv insats mot ungdomsbrottslighet

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Freja Sahrblom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER