Sökning: "preventive social work"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade orden preventive social work.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Hur hanteras missbruksproblem på arbetsplatsen? En kvalitativ studie om HR- och personalchefers strategier att hantera personal med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Christian Svensson; Selma Mattsson; [2023-09-13]
  Nyckelord :education; rehabilitation; prevention; substance abuse problem;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate what strategies HR and managers with staff responsibilities use to detect, rehabilitate and prevent alcohol- and drug abuse in the workplace. Furthermore, if these strategies differ when employees work remotely or from the office. LÄS MER

 3. 3. Dagens elever kan bli morgondagens gärningsmän : En studie om skolans roll i förebyggandet av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lovisa Hermansson; Ellen Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social control; social ties; preventive social work; school; middle school; principals; cooperation;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a topic that has been up for political debate during the election year in Sweden. As people tend to commit crimes at younger ages, we have concidered the schools’ role being a central part of the preventive work against juvenile delinquency. This since young people spend a large part of their time in school. LÄS MER

 4. 4. Investering i social hållbarhet : Mätningsutmaningar för sociala investeringar inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Agnes Forsberg; Julia Åkerblom; [2023]
  Nyckelord :social sustainability; measurement tool; property deals; social investments; sustainability; social hållbarhet; mätverktyg; fastighetsföretagande; sociala investeringar; hållbarhet;

  Sammanfattning : The work with sustainability has mostly focused on the environmental and economic aspects, while the social dimension has been neglected. There is no definitive definition of what social sustainability work entails and there is a lack of financial measurement tools to assess social investments. LÄS MER

 5. 5. Barns trauma är allt annat än enkelt : sekundär traumatisering hos socialarbetare

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Stacey Carlsten; [2023]
  Nyckelord :Secondary trauma; social workers; abused children; work environment; Sekundär traumatisering; socialarbetare; våldsutsatta barn; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Barns trauma är allt annat än enkelt- sekundär traumatisering hos socialarbetare Child trauma is anything but simple- social workers affected by secondary traumatization The purpose of this study is to examine how social workers who work with abused children are affected by secondary trauma, what consequences can be caused bysecondary trauma, and how to prevent social workers from developing secondary trauma. The theoretical framework includes Lazarus & Folkman's (1984) coping theory and the Demand-control-support theory (Karasek & Theorell, 1990). LÄS MER