Sökning: "preventivmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet preventivmedel.

 1. 1. En litteraturstudie för jämförelsen av effekten av progestinet dienogest och GnRH-antagonisten elagolix på endometriosassocierad bäckensmärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amanda Gillsjö; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; smärta; elagolix; dienogest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk östrogenberoende sjukdom som innebär att livmodervävnad tillväxer utanför livmodern och karakteriseras av symtom såsom smärta, trötthet och infertilitet. Mål vid behandling är god funktionalitet och ökad livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Influencers beskrivning av den kvinnliga fertiliteten : En retorisk analys av reklamsamarbeten med Natural Cycles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefine Sporrong; [2021]
  Nyckelord :Reklam; preventivmedel; diskurs; retorik; genus;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på influencers och deras framställning av företaget Natural Cycles hormonfria preventivmedel i audiovisuella reklamsamarbeten. Materialet för studien är filmer från plattformen Youtube som valts ut efter antalet gånger de visats för mottagare, det vill säga de videor som flest gånger exponerats för publik och därmed haft störst möjlighet till inverkan på publiken. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors mående och träningsvanor under menstruationscykeln : Kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tilda Rydén; Emma Henriksson; [2021]
  Nyckelord :dysmenorré; fysisk aktivitet; menstruation; premenstruella symptom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet kvinnor i fertil ålder genomgår kognitiva, fysiska och emotionella symptom relaterade till sina menstruationscykler. Hormonhalterna i kroppen förändras kraftigt under ett cykliskt förlopp. Menstruationsbesvär förekommer hos majoriteten av kvinnor och hur dessa upplevs är väldigt individuellt. LÄS MER

 4. 4. Subventionerade preventivmedel : Hade subventioneringen 2017 någon effekt på antalet aborter?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/UCFS

  Författare :Kristina Bokström; [2021]
  Nyckelord :Preventivmedel Subvention Abort;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven utifrån syftet att analysera preventivmedelssubventionen som lagstadgades 2017 och dess påverkan på antalet aborter i Sverige. Detta för att utvärdera om subventionen fått den önskade effekten, samt om det därför kan finnas belägg för att utöka subventionen så att fler kvinnor kan få ta del av den. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet och effektivitet av hormonella preventivmedel för män

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Hormonella preventivmedel män; Nes-T-gel; 11β-MNTDC; DMAU; TU NET-EN;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hormonella preventiva läkemedel för män är idag inte tillgängliga på marknaden, de enda tillgängliga preventivmedlen för manligt bruk är i dagsläget kondom och vasektomi som båda är icke-hormonella. Utbudet till kvinnor är desto fler, det första hormonella preventivmedlet till kvinnor godkändes redan på 1960-talet. LÄS MER