Sökning: "preventivt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden preventivt arbete.

 1. 1. Att förhindra onödigt lidande : Sjuksköterskors erfarenheter av trycksårspreventionsarbete.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alnaser Nancy; shariff Ifrah; [2022]
  Nyckelord :trycksår; äldre; förebyggande; sjusköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden och kan uppstå när huden utsätts för tryck/friktion under längre tid utan att avlasta den. Äldre patienter löper större risk för att drabbas, bland annat på grund av nedsatt rörelseförmåga eller multisjukdomstillstånd. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av framprovocerade tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Michelle Osein; Sebastian Ingvarsson; [2022]
  Nyckelord :coercive measures; coercive care; provocation; psychiatric care; omvårdnad; psykiatrisk vård; tvångsvård; tvångsåtgärder; sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tvångsåtgärder är en omdiskuterad intervention och leder till att patientens autonomi åsidosätts. Personal kan medvetet eller omedvetet framprovocera situationer som kan leda till tvångsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av vuxna med övervikt och fetma. : En litteraturstudie som beskriver sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Julia Almqvist; Julius Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Cooperation; Nurse; Nursing; Obesity; Overweight; Self-care; Egenvård; Fetma; Omvårdnad; Samverkan; Sjuksköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma anses vara ett av vår tids största hälsoproblem.Trots rådande riktlinjer för preventivt arbete så fortsätter ökningen och omfattar idag mer än 1,9 miljarder människor världen över, och medför ökad risk att drabbas av följdsjukdomar som diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta preventivt med trycksår inom slutenvård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Matilda Glindås; Sara Willén; [2022]
  Nyckelord :Experience; inpatient care; nurses; pressure ulcers; prevention; qualitative; Kvalitativ; prevention; sjuksköterskor; slutenvård; trycksår; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Trycksår innebär ett sår som utvecklats när huden eller vävnaden exponeratsför ett långvarigt tryck eller skjuv och till följd av detta minskar syretillförseln till detskadade området. Några riskfaktorer för att utveckla trycksår är nedsatt hudkvalitet,försämrat/sänkt allmäntillstånd, immobilitet och nutritionsproblem. LÄS MER

 5. 5. Ett stort problem för små individer - En litteraturöversikt över sjuksköterskans tillgängliga metoder för att motverka övervikt och obesitas hos barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Lindeloún; Ebba-Sofia Magnusson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Overweight; obesity; nurse s; child children; methods; preventive prevention s;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett globalt problem som fortsätter att öka i frekvens och krypa nedåt i åldrarna. Barn riskerar inte bara följdsjukdomar utan även att problemet kvarstår i vuxen ålder. Behovet av fungerande metoder för att jobba preventivt eller behandlande är stort. LÄS MER