Sökning: "prevents fights"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden prevents fights.

 1. 1. Minion- en ordningsam vän i tvättstugan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Katerina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :interactive robot; orderly friend; amusing guard; laundryroom; prevents fights; effects of eyes on bahavior; interaktiv robot; ordningsam vän; underhållande vakt; tvättstuga; motverkar bråk; effekt av ögon på beteenden;

  Sammanfattning : Minion- en ordningsam vän i tvättstugan. Tvättstugan. En samhällstjänst som alla tar för givet eller en arena för dåligt beteende. Vad den än är så är den stället där beteenden som fusk med städning samt stulna tvättider och kläder sker vilket kan mynna ut i riktigt allvarliga bråk som polisanmäls. LÄS MER

 2. 2. En Fallstudie av Implementeringen av EU:s Minoritetsskydd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Carl Johansson; [2014]
  Nyckelord :Minority Protection; EU; Policy; Implementation; Discrimination; Roma; Romania; Sweden;

  Sammanfattning : The intention of this thesis in political science is to understand how the European Union fights and prevents discrimination against the Roma minorities in Sweden and Romania, and how the implementation works in reality.   The study consists of defining what it means to be objectively discriminated, what ethnicity really means and how the implementation process consist of a comparison and statement has been made by the national governments and comparing how two socioeconomically different member states handle EU directives and implement them in Sweden and Romania. LÄS MER

 3. 3. Klimat i djurtransportbil med slaktgrisar sommartid : jämförelse mellan naturlig och mekanisk ventilation

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jannica Krafft; [2005]
  Nyckelord :slaktdjur; grisar; transport; värmestress; ventilation; ventilationssystem;

  Sammanfattning : Uppskattningsvis transporteras 171 miljoner grisar inom EU varje år, varav ca 3,5 miljoner i Sverige. Grisarna kommer, under hela förloppet från förflyttningen från box i stallet till bedövningen i slakteriet, att utsättas för stressande moment. LÄS MER