Sökning: "price - to - earnings ratio"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden price - to - earnings ratio.

 1. 1. The Swedish equity market: Anomalies and pricing contributions using portfolio sorting techniques

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Max Hulth; Gustav Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Asset pricing; Anomalies; Portfolio sorting; CAPM; Fama French three-factor model; Carhart four-factor model;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Determinants of Stock Price Volatility: A quantitative study on the Swedish stock market between 2004-2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Sewelén; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om utdelningars utbetalningsgrad, vinstvolatilitet, storlek och hävstång har någon inverkan på aktiebolagets volatilitet. Vidare syftar denna uppsats till att undersöka huruvida dessa samband är tillämpliga på både Large Cap-företag och företag som listas på Mid och Small Cap. LÄS MER

 3. 3. A study of value investment strategies based on dividend yield, price-to-earnings and price-to-book ratios in Swedish stock market

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Drevelius Markus; Jonas Sormunen; [2018]
  Nyckelord :Value investing; dividend yield; price - to - earnings ratio; price - to - book ratio;

  Sammanfattning : As the existence of value premium has been showed in previous studies, this paper focuses on studying strategies for capitalizing this value premium in Swedish stock market. This paper studies the possible gains and risks of value investing strategies constructed with dividend yield, price-to-earnings (P/E) and price-to-book (P/B) ratios in Swedish stock market during 2006-2016. LÄS MER

 4. 4. Value and growth stocks on the Chinese stock market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Qingqing He; Peilun Li; [2018]
  Nyckelord :Value Investing; Growth Investing; Chinese Equities;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether an investor can get superior returns when investing in value stocks compared to investing in growth stocks on the Chinese stock exchange (2009-2017). Value and growth stocks are classified by financial ratios. LÄS MER

 5. 5. Swedish Stock Returns and the Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joel Nilsson; [2017]
  Nyckelord :CAPE; Stock Returns; Equity Markets; Market Forecasts; Business and Economics;

  Sammanfattning : Evidence from the U.S equity market shows that the cyclically adjusted price to earnings ratio (CAPE) is a strong predictor of future long-horizon stock returns. This paper focuses attention on the Swedish equity market to see whether the CAPE-ratio is applicable to the Swedish market. LÄS MER