Sökning: "price determine"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden price determine.

 1. 1. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av möjligheterna för ett mikronät : En förstudie åt AirSon Engineering AB

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustav Graneskog; Anton Kuusijärvi; [2020]
  Nyckelord :Microgrid; energy; renewable; Mikronät; energi; förnybar;

  Sammanfattning : This report aims to evaluate if and how a microgrid could be constructed on AirSon Engineering AB:s estate. The main focus of the report is legislation, benefits with energy storage, different energy storage systems, system control and energy and power balances. A literature study and processing of data are used to answer the reports questions. LÄS MER

 3. 3. Att använda eller inte använda? : En studie om användning av mobilapplikationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Martin Nordqvist; Farangis Hakimi; [2020]
  Nyckelord :Mobilapplikationer; mobilappar; appar;

  Sammanfattning : Since the introduction of smartphones in 2007, mobile phones have become a significant part of our daily lives. More specifically, the usage of mobile applications have increased vastly, since thousands of new mobile applications are released every month and people spend more hours on their mobile phones every day. LÄS MER

 4. 4. Att använda eller att inte använda? : En studie om användning av mobilapplikationer

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Agnes Lind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the introduction of smartphones in 2007, mobile phones have become a significant part of our daily lives. More specifically, the usage of mobile applications have increased vastly, since thousands of new mobile applications are released every month and people spend more hours on their mobile phones every day. LÄS MER

 5. 5. Critical Success Factors for Starting an Online Art Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Simon Janzon; Love Regefalk; [2020]
  Nyckelord :critical success factors; online art platforms; art market; multi-sided platforms; diffusion of innovations; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The traditional art market is currently experiencing a digital transformation and multi-sided platforms (MSPs) for trading art are a major part of this. Much research has been done in the area of MSPs, however, there is a lack of studies in the field of starting such platforms for art. LÄS MER