Sökning: "price drift"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden price drift.

 1. 1. The influence of short-term forecast errors in energy storage sizing decisions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adrian Bagger Toräng; Viktor Rönnblom; [2022]
  Nyckelord :Energy storage system; Pumped hydro energy storage; Electricity price forecast; Forecast error; Sizing; Robust decision making; Energilagringssystem; Pumpkraftverk; Elprisprognos; Prognosfel; Dimensionering; Robust beslutstagande;

  Sammanfattning : Pumped hydro energy storages commonly plan their operations on short-term forecasts of the upcoming electricity prices, meaning that errors in these forecasts would entail suboptimal operations of the energy storage. Despite the high investment costs of pumped hydro energy storages, few studies take a holistic approach to the uncertainties involved in such investment decisions. LÄS MER

 2. 2. Fasta och rörliga solskydd : En fallstudie på två skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mustafa Ekk; Homam Alsakati; Antouine Matloub; [2022]
  Nyckelord :Dynamic solar shading; fixed solar shading; thermal comfort; PPD-index; IDA-ICE; solar shading; energy; Dynamiskt solskydd; fasta solskydd; termisk komfort; PPD-index; IDA-ICE; solavskärmning; energi.;

  Sammanfattning : Purpose: During the summer, overheating in buildings is becoming more common, but at the same time the passive heat from the sun during the winter can be utilized. This project investigates which solar shading is the best alternative to use in new buildings in Kungsbacka municipality. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av befintliga kontorsfastigheter : Hur påverkas marknadsvärdet?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Glantz Frankenberg; Christoffer Åkerström; [2022]
  Nyckelord :Energy declaration; Energy efficiency; Real Estate; Market value; Energideklaration; Energieffektivisering; Fastigheter; Marknadsvärde;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn stod år 2019 för drygt en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. I led med de globala miljömål uppsatta genom Parisavtalet bedöms ansvaret och utrymmet för förbättring som stort. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmodell för oljekylare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lisa Nordling; [2022]
  Nyckelord :Oljekylare; hydraulik; värmeutveckling;

  Sammanfattning : In this thesis, a calculation model for oil coolers has been worked on for Ursviken Technology AB press brakes Optima and Optiflex. Analysis of the theory behind physical phenomena has shown that a series of factors in a hydraulic system give rise to heat increase of hydraulic oil. LÄS MER

 5. 5. Intraday Stock Price Variability Around Quarterly Earnings Announcements: Are markets efficient at interpreting quarterly earnings announcements?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anton Ljungnér; [2022]
  Nyckelord :Efficient Market Hypothesis EHM ; Stock price variability; Earnings announcements; Post-earnings-announcement drift; Daily Price Range DPR ;

  Sammanfattning : This study examines the market reactions to earnings announcements and investigates the relationship between market cap segment and stock price variability around quarterly earnings announcements, on the Nasdaq OMX Stockholm main market during the year of 2021. Consistent with theoretical hypothesis, the empirical analysis shows that in the days surrounding an announcement of earnings, the abnormal intraday price ranges are elevated, and the elevated ranges are sustained for up to eight days following an announcement. LÄS MER