Sökning: "price elasticity"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden price elasticity.

 1. 1. Sweden’s proposed excise tax on plastic bags -Using a stated preference method to evaluate outcomes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustaf Johansson; Fredrik Söderlund; [2020-02-18]
  Nyckelord :Excise; environmental tax; plastic bags; stated preference; price elasticity of demand;

  Sammanfattning : The 1st of May 2020, the Swedish government will implement an excise tax on plastic bags. Using a stated preference method, this paper explores the effects the excise tax will have on plastic bag consumption. The vast majority of plastic bags that are sold in Sweden are grocery store bags. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar efterfrågan på kollektivtrafiken i Stockholm?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :August Brandels; Sonia Holm; [2020]
  Nyckelord :Public transport; Demand; Elasticity; Stockholm; Kollektivtrafik; Efterfrågan; Elasticitet; Stockholm;

  Sammanfattning : Researchers have concluded that a well-developed public transport system is mandatory for sustainable growth; economic, social and environmental. This study discusses demand elasticities on public transport which is an important aspect for deciding public policies. LÄS MER

 3. 3. The impact of subsidies in the Swedish solar energy market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Ekblom; Larsson Larsson; [2020]
  Nyckelord :Subsidies; Renewable energy; Market maturity; Price elasticity; Solar cells;

  Sammanfattning : Problem In the light of a world in transition towards sustainability, there is an urge for evaluation of the effect of governmental interference on renewable energy markets. The complexity of doing this, calls for further investigation. This was conducted by examining the Swedish solar cell market. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the Impacts of the Swedish Aviation Tax

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fors; Beatrice Ljung; [2019]
  Nyckelord :The Swedish aviation tax; Event study; Market model; Mean model; Holt-Winters model; Price elasticity; Business and Economics;

  Sammanfattning : The 1st of April 2018 an aviation tax was implemented in Sweden. With an event study approach this paper aims to provide an understanding of the outcome of the new policy. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER