Sökning: "price harmonization"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden price harmonization.

 1. 1. The demand on unregistered alcohol in Sweden 2001–2016

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Berglöf; Anastasios Kellidis; [2019]
  Nyckelord :alcohol demand; alcohol market; alcohol policy; excise goods; monopoly; price harmonization; Systembolaget;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to estimate the demand for unregistered alcohol in Sweden 2001-2016 and to provide understanding on the determinants of demand for unregistered alcohol. The method used was a multiple linear OLS regression with fixed annual and regional effects. It was found that the relative share of the unregistered market A. LÄS MER

 2. 2. Internationell Internprissättning : En komparativ studie mellan Sverige, Japan & Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frederik Lund; Milos Kenjic; [2018]
  Nyckelord :Transfer pricing; arm’s length principle; transfer pricing methods; country-by-country-reporting; mimetic isomorphism; continental accounting; communistic accounting; cultural dimensions; international tax law; Sweden; Japan; Russia; OECD; Internprissättning; armlängdsprincipen; internprissättningsmetoder; land-för-land-rapportering; mimetisk isomorfism; kontinental tradition; kommunistisk tradition; kulturella dimensioner; internationell skatterätt; Sverige; Japan; Ryssland; OECD.;

  Sammanfattning : Den ständigt ökande internationaliseringen leder till framkomsten av allt fler multinationella företag med verksamheter inom flera länder. En konsekvens av den ökade globaliseringen är att den internationella skatteflykten allt jämt ökat, då internationella koncerner väljer att flytta delar av vinsten till länder med mer förmånliga skattesatser. LÄS MER

 3. 3. Internprissättning : En komparativ studie om Sverige, Kina och Singapore utifrån medlemskap respektive icke-medlemskap i OECD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Frykmer; Jessica Thai; [2018]
  Nyckelord :Transfer pricing; transfer pricing laws and guidelines; arm’s length principle; price methods; documentation; cultural dimensions; OECD; Sweden; China; Singapore; Internprissättning; lagar och riktlinjer för internprissättning; armlängdsprincipen; prismetoder; dokumentation; kulturella dimensioner; OECD; Sverige; Kina; Singapore;

  Sammanfattning : Internprissättning anses vara ett av de mest kritiska problemen när det kommer till nationell och internationell beskattning. Den växande globaliseringen har resulterat i uppkomsten av många nya multinationella verksamheter, vilket även har till följd att transaktioner mellan företag med verksamhet i olika länder ökat. LÄS MER

 4. 4. Impact of German Renewable Energies on the Spot Prices of the French-German Electricity Markets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektriska energisystem

  Författare :Bich-Thuy Doan; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thanks to growing environmental concerns, renewable energies take a higher andhigher share of electricity generating portfolios. In Germany particularly, the installedcapacity of wind and solar plants has increased continuously for the past ten years. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av den svenska gasmarknadsmodellen

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Max Cederborg; Martin Heumann Bauer; [2013]
  Nyckelord :Gas market model; entry exit; postage-stamp; network codes; EU-harmonization; Gasmarknadsmodell; entry exit; frimärkestariff; nätverkskoder; EU-harmonisering;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att utvärdera de för- och nackdelar den svenska gasmarknadsmodellen har relativt de shippermodeller som finns i Europa, där modellernas lämplighet att stimulera ökad konkurrens i synnerhet beaktas. Därtill behandlas de krav som nuvarande och kommande EU-lagstiftning ställer och vilka konsekvenser detta får för Sveriges del. LÄS MER