Sökning: "price management"

Visar resultat 1 - 5 av 628 uppsatser innehållade orden price management.

 1. 1. Innovation and Performance of Companies with a Legacy of Risk Capital Funding: A Swedish Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mikaela Bååt; Ingrid Andelid Hjort; [2018-08-01]
  Nyckelord :Innovation; risk capital; venture capital; private equity; stock price; profitability; business performance; R D spending; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Analysis of forest industry exports with RoRo ships - Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Kappelin; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Customer Defection and Value in Business-to-Business Relationships

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emmy Jylhä; [2018]
  Nyckelord :Customer defection; customer value; value co-creation; relationship quality; customer retention; retention management; trust; satisfaction; commitment;

  Sammanfattning : In order for firms to be able to compete on the market, it is of importance for them to create value for their customers. Value is not only the outcome from providing the customer with a product of high quality, since value co-creation can occur when firms interact with their customers and create strong relationships with them. LÄS MER

 4. 4. Anticipated Events’ Impact on FX Options’ Implied Volatility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Frej Håkansson; Björn Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Volatility frown; implied volatility; jump model; anticipated event; SABR; FX Options; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Understanding events’ impact on financial instruments are crucial for the participants in the financial markets. Here we propose an approach to model an anticipated event’s impact on the prices of FX options, represented in implied volatility. LÄS MER

 5. 5. Finansiell riskhantering hos svenska mjölk- och växtodlingsföretag : identifiering av de avgörande faktorerna för att hantera finansiell risk på en fluktuerande marknad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linnea Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :finansiell risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; lantbruk; vinst; kassaflöde; marknadskris; management; financial risk; management process; agricultural; profit; cash flow; market crisis;

  Sammanfattning : Ett varierat avräkningspris ställer högre krav på dels hur lantbruksföretaget lyckas att behålla lönsamhet och dels företagets förmåga att anpassa sig efter dessa svängningar. Studien omfattar en teoretisk referensram, vilken redogör för finansiell risk, managementmetoder, riskhanteringsprocess och den förväntade nyttoteorin. LÄS MER