Sökning: "pricerunner kelkoo affärsmodell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pricerunner kelkoo affärsmodell.

  1. 1. Värdeskapande på den virtuella marknaden - En studie av jämförelsesidor för resor

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ann-Louise Lindberg; Cecilia Marcussen; [2007]
    Nyckelord :Internetmarknadsföring; marknadsföring; e-handel; värdeskapande; affärsmodell; jämförelsesida; prisjämförelse; turistbranschen; turismbranschen; reseföretag; resor; resebranschen;

    Sammanfattning : Uppsatsen har skrivits i en tid då allt fler företag lägger sin verksamhet på Internet. Resebranschen ligger framförallt långt fram när det gäller Internet och är klart störst på e-handel då den står för 30 procent av den totala e-handeln i Europa. LÄS MER