Sökning: "primär uppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden primär uppgift.

 1. 1. Luftig sårläkning : en studie om en ny typ av sårförband

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cornelia Kronlund; Johanna Hellberg; [2021]
  Nyckelord :fukt; förband; häst; Rheva; smuts; sår; sårhantering;

  Sammanfattning : En av de vanligaste skadorna på hästar är någon form av sår. Veterinären har till uppgift att avgöra vilken hantering som är lämpligast för det aktuella såret. I de fall där det är möjligt brukar en primär sårläkning vara att föredra då såret läker både snabbare och med mindre ärrvävnad än vid sekundär sårläkning. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans strategier vid hantering av en svår luftväg i en prehospital förstärkningsenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Thomas Lennholm; [2021]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; pre-hospital; rapid response unit; difficult airway; critical incident technique; Anestesisjuksköterska; prehospital; förstärkningsenhet; svår luftväg; kritisk incident teknik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskan i en prehospital miljö ställs inför utmaningar när en svår luftväg inte längre kan hanteras genom basal luftvägshantering. Denna situation kräver spetskompetens inom avancerad luftvägshantering och anestesi, samt särskilda hjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Low Intensity Natural Sounds and Pink Noise’s Effect on Attention

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lucas Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Cognitive; perceptual; primary task; pink noise; deviant; deci-seconds; Kognitiv; perceptuell; primär uppgift; rosa brus; avvikelse; deci-sekunder;

  Sammanfattning : Bakgrundsljud och hur det influerar människors uppmärksamhet är undersökt i ett flertal olika former. Vanligtvis genom att använda musik och tystnad som variabler för att jämföra effekten på en primär kognitiv uppgift. Eftersom all musik skapas med intentionen att lyssnas på, dvs. LÄS MER

 4. 4. A Heuristic Approach based on Prioritized Quality Attributes for the Evolutionary Architecting of Automotive Embedded Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Harikrishnan Radhakrishnan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the years, vehicles have become very complex systems involving multiple domains of engineering. This is mainly due to the advent of electronics and its use in the automotive industry. Electronically controlled systems offer much more flexibility and reliability compared to conventional mechanical systems. LÄS MER

 5. 5. Olika faktorer som påverkar tillväxten på mjölkraskalvar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Birgersson; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; kraftfoderstruktur; vomutveckling; kalvtillväxt;

  Sammanfattning : I litteraturgenomgången framkommer många aspekter av grovfoder till kalvar. Kalvar förefaller att föredra grovfoder med hög smältbarhet, men för maximal konsumtion totalt är ett grövre grovfoder (med lägre smältbarhet och lägre preferens hos kalven) att föredra. LÄS MER