Sökning: "primära och sekundära företag"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden primära och sekundära företag.

 1. 1. Hållbarhet i leveranskedjan : Miljöpåverkan av transporter inom klädbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zhihao Li; David Sezkir; [2019]
  Nyckelord :Supply chain; sustainability; transport; environmental impact; footprint; incoming outgoing delivery; Leveranskedja; hållbarhet; transport; miljöpåverkan; fotavtryck; ingående leverans; utgående leverans;

  Sammanfattning : Miljön har blivit en allt mer vital fråga. För att öka vår bekvämhet har det lett att vi har orsakat mycket negativa effekter på miljön. En stor del orsakas av våra dagliga oaktsamma aktiviteter. Många diskussioner har tagits upp kring detta problem. LÄS MER

 2. 2. Working Capital Management : En studie av SME:s inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Naida Redzanovic; Laura Hadzic; [2019]
  Nyckelord :Working Capital Management; SME; Cash Conversion Cycle; SME Profitability; Tied-up Capital;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att få en djupare förståelse för hur små- till medelstora företag inom fordonsindustrin arbetar med Working Capital Management och hur användbara teorier kopplade till rörelsekapital är inom praktiken. Working Capital Management, som på svenska innebär styrning av rörelsekapitalet, syftar till att hitta en effektiv balans mellan rörelsekapitalets olika delar. LÄS MER

 3. 3. Time series Forecast of Call volume in Call Centre using Statistical and Machine Learning Methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicoló Baldon; [2019]
  Nyckelord :Time Series Analysis; SARIMA; Seasonal ANN; LSTM; Call Center data; seasonal time series;

  Sammanfattning : Time series is a collection of points gathered at regular intervals. Time series analysis explores the time correlations and tries to model it according to trend and seasonality. One of the most relevant tasks, in time series analysis, is forecasting future values, which is considered fundamental in many real-world scenarios. LÄS MER

 4. 4. Formgivning av en papperskorg

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Hörling; [2018]
  Nyckelord :paper bin; trash can; design; sheet metal; spaza; origami; papperskorg; soptunna; spaza; design; formgivning; plåt; origami;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport dokumenterar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vårterminen 2018 vid Karlstads universitet. Examensarbetet är utfört enligt konventionell produktutvecklingsprocess i ett uppdrag om att ta fram en papperskorg för SPAZA, ett svenskt företag som tillhandahåller exklusiva produkter för spaoch hotellmiljöer. LÄS MER

 5. 5. KOMMUNIKATION MELLAN PROJEKTÖR, BYGGLEDARE OCH ENTREPRENÖR I EN GENERALENTREPRENAD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Yal Ameen; Jimmy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Communication; Communication in construction projects; Communication channels; Communication between contractors and consultants; Kommunikation; Kommunikation i byggprojekt; Kommunikationskanaler; Kommunikation mellan entreprenör och konsult;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka kommunikationen mellan entreprenör, byggledaren och projektör i ett anläggningsprojekt där en generalentreprenad genomförts. Kommunikation ses bristande mellan dessa aktörer i tidigare forskning vilket har bidragit till negativa aspekter i form av ekonomi och tid. LÄS MER