Sökning: "primärenergital"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet primärenergital.

 1. 1. Energirenovering i flerbostadshus : En jämförelse av; frånluftsvärmeåtervinning, spillvattenvärmeåtervinning och solhybrider med borrhål

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Zackarias Bolling; Mohammed Hadrous; [2022]
  Nyckelord :Energirenovering av flerbostadshus; energideklaration; primärenergital; spillvattenvärmeåtervinning; frånluftsvärmeåtervinning; solhybrider med borrhål.;

  Sammanfattning : Globalt utgör byggnader för mer än 40% av världens energianvändning. I EU är 35% av byggnaderna mer än 50 år gamla samtidigt som 75% av dem är energiineffektiva. LÄS MER

 2. 2. Den geografiska klimatfaktorns inverkan på energiberäkningar över ett varierande klimat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Matilda Cedenblad; Emilia Mellin; [2022]
  Nyckelord :Bv2; Energiprestanda; Fgeo; Geografisk justeringsfaktor; Primärenergital; Revit; Specifik energianvändning;

  Sammanfattning : In 2017, the National Board of Housing, Building and Planning changed the calculation method for calculating a building's energy performance. The main difference is the change from specific energy use to primary energy. The change brought, among other things, a new factor, the geographical adjustment factor Fgeo. LÄS MER

 3. 3. Att bygga utifrån krav på konstruktion och hållbarhet : En jämförelse mellan dåtid och nutid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linn Angel; [2022]
  Nyckelord :energy efficiency; heat transfer coefficient; mandatory provisions BBR; Eurocode; construction; cultural value; old building; energieffektivitet; U-värde; BBR; Boverkets byggregler; Eurokod; EKS; konstruktion; kulturvärde; gammal byggnad;

  Sammanfattning : I denna fallstudie jämförs en gammal gårdsbyggnad uppförd 1898 med kraven som ställs vid nybyggnation idag. För cirka 120 år sedan ställdes inte lika stränga krav på byggnationen som idag. De krav som undersöks handlar om hållbarhet och konstruktion. LÄS MER

 4. 4. Den mest miljövänliga energin är den som inte blir använd : En studie om energieffektivisering och LCC-beräkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Nordström; Oscar Klasson; [2022]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Energiberäkning; Livscykelskostnadsanalys; Lufttäthet;

  Sammanfattning : Att energieffektivisera byggnader är en viktig del i att uppnå en lägre energiförbrukning, vilket kan göras på olika sätt. Syftet med rapporten är att visa på olika åtgärders påverkan på en byggnads energianvändning och på åtgärdernas livscykelkostnad (LCC). LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av tre åtgärdsförslag för fortsatt energirenovering av ett småhus : Ur ett energibesparande, ekonomiskt samt miljömässigt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Annie Svensson; Claudia Österlund; [2022]
  Nyckelord :FTX; solfångare; energibesparing; energirenovering; fjärrvärme; luftvärmepump; energirenovering av en-familjshus;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen medför klimatförändringar så som värmeböljor, stigande havsnivåer, döda korallrev, förändrade ekosystem, minskande skördar samt obeboeliga områden. Att begränsa den globala uppvärmingen till två grader har Parisavtalet tagits fram, som ska uppfyllas med nationella samt internationella klimat- och miljömål. LÄS MER