Sökning: "primärt träningsberoende"

Hittade 1 uppsats innehållade orden primärt träningsberoende.

  1. 1. Primärt träningsberoende och dess relation till Neuroticism, Psykologisk träningsmotivation och Stress

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Elina Bergström; Chantell Sundström; [2019]
    Nyckelord :Exercise dependence; primary exercise dependence; secondary exercise dependence; personality; neuroticism; psychological exercise motivation; stress; Träningsberoende; primärt träningsberoende; sekundärt träningsberoende; personlighet; neuroticism; psykologisk träningsmotivation; stress;

    Sammanfattning : .... LÄS MER