Sökning: "primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 666 uppsatser innehållade ordet primärvård.

 1. 1. Fysioterapeuters psykosociala arbetsmiljö i Sörmlands regionsdrivna primärvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Michael Snällman; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Äldre personer och primärvårdens digitala tjänster och verktyg : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Olofsson; Camilla Forslund; [2024]
  Nyckelord :digital services and tools; experience; older people over 80 years of age; primary care; qualitative interview study; digitala tjänster och verktyg; kvalitativ intervjustudie; primärvård; upplevelse; äldre personer över 80 år;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den digitala utvecklingen inom primärvården ökar. Hög ålder är relaterad till minskad användning av digitala tjänster och verktyg. Äldre personer löper risk att drabbas av digitalt utanförskap. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av samverkan i team inom akut- och primärvård : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lina Starby; Petra Nordh Ås; [2024]
  Nyckelord :nurse perspective; nursing; safety; team collaboration; omvårdnad; sjuksköterskans perspektiv; säkerhet; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid brist på vårdpersonal så kan teamsamverkan motverka de negativa konsekvenserna som bristen medför. Team inom sjukvården inkluderar flertalet professioner för att kunna ge patienter optimal och säker vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av samverkan i team inom akut- och primärvård. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av riktade hälsosamtal i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Rosmari Björseth; [2024]
  Nyckelord :district nurse; health talk; person-centered care; primary care; qualitative interview study; Distriktssköterska; hälsosamtal; kvalitativ intervjustudie personcentrerad vård; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av huvudområdena hos sköterskan är att arbeta hälsofrämjande och därmed förebygga sjukdom, bland annat genom riktade hälsosamtal. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av riktade hälsosamtal i primärvården. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner inom primärvården för vuxna individer med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Hanna Östholm; Marlen Hansen; [2024]
  Nyckelord :Arbetsterapi; arbetsterapeutisk intervention; aktivitetsbalans; stressrelaterad ohälsa; primärvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Mental illness accounts for almost half of sickness absence in Sweden, of which most cases are due to stress-related illness. Occupational therapy interventions are an option for individuals with stress-related illness as they may be in need of changes that can promote a good activity balance. LÄS MER