Sökning: "primary care"

Visar resultat 1 - 5 av 1219 uppsatser innehållade orden primary care.

 1. 1. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. Sära på särlingskonsten! : Om bildkonst producerad på 1900-talets svenska mentalsjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilma Enström; [2022]
  Nyckelord :art history; outsider art; formal analysis; mental institution; art brut; 20th century art.;

  Sammanfattning : This thesis deals with the art created at Swedish mental institutions during the 20th century, a medium which generally is found synonymous with outsider art in previous scholarship. The overarching aim is to categorize visual art created under the circumstances of such institutions, exclusively based on its visual expression. LÄS MER

 3. 3. Prevalensen och lidandet av ätstörningar hos sexuella-och könsminoriteter : en icke-systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Ahlgren; [2022]
  Nyckelord :Feeding and eating disorders; gender minority; minority stress; sexual minority; suffering; Könsminoriteter; Lidande; Minoritetsstress; Sexuella minoriteter; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund   Ätstörningar påverkar ungefär nio procent av världens befolkning. De definieras som allvarliga och tvångsmässiga beteenden med potentiellt livsfarliga konsekvenser. Sexuella-och könsminoriteter är sårbara och marginaliserade grupper med hög risk för att lida av psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors möte med personer som lider av psykisk ohälsa inom primärvården : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Amanda Mohaghegh; Lizeth Sarmiento; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Mental ill-health is a globally growing public health problem. Primary care is usually the first care contact for people with mental ill-health. Stigmatization from nurses' can give rise to people with mental ill-health refraining from seeking care and feelings of being ridiculed. LÄS MER

 5. 5. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER