Sökning: "primary sludge"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden primary sludge.

 1. 1. Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Enhanced phosphorus removal; EBPR; bio-P; wastewater treatment; PAO; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As eutrophication of lakes and oceans is increasing, regulations regarding phosphorus effluents becomes stricter. Consequently, the majority of Sweden’s wastewater treatment plants employs some method for phosphorus removal. LÄS MER

 2. 2. Using LCA and LCC in Planning Industrial Symbiosis : A study of the handling of sewage sludge in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Mårten Wiktor; Izabelle Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sewage sludge; LCA; LCC;

  Sammanfattning : Sewage sludge is currently being disposed by spreading it out on fields, an action that recycles important nutrients such as phosphorus, but also leads to heavy metal contamination. With impeding regulation changes, possibly making it harder or impossible to keep current practice, waste water treatment plants are reviewing their options. LÄS MER

 3. 3. Uppgradering och identifiering av cellulosa och hemicellulosa i restströmmar från jordbruk och skogsindustri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Joakim Aguilera Costa; [2018]
  Nyckelord :cellulosa; hemicellulosa; holocellulosa; restprodukter; fibermassa;

  Sammanfattning : Restprodukter är i fokus för vidareförädling. Restprodukter från jordbruk och skogsindustri innehåller en stor mängd fibrer och detta arbete undersöker restprodukternas kvalitativa egenskaper samt om det finns potential för att använda dem i cellulosaindustrin. LÄS MER

 4. 4. Production of volatile fatty acids by hydrolysing sludge from Sjölunda WWTP

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Simon Gidstedt; [2017]
  Nyckelord :wastewater treatment plant; WWTP; activated sludge; primary sludge; sludge; batchwise hydrolysis; hydrolysis; Volatile fatty acids; VFA; water engineering; environmental engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : The biological nutrient removal (BNR) processes at Wastewater Treatment Plants (WWTPs) require easily degradable carbon, such as volatile fatty acids (VFAs), to work efficiently. Because of economical, and environmental reasons it is desired to utilize the organic content in the incoming wastewater instead of using an external carbon source. LÄS MER

 5. 5. Pretreatment Methods for Manganese Containing Anode Sludge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Stenman; [2017]
  Nyckelord :Manganese; Zinc; Lead; Strontium; Reduction; Anode; Sludge; Slime; Metallurgy; Pyrometallurgy; Chamber; Rotary; Furnace; Agglomeration;

  Sammanfattning : This master thesis work examines whether it is possible to separate lead from an electrolytic sludge rich in manganese using pyrometallurgical treatment, and also attempts to determine the optimum process parameters for such a treatment. It also includes a theoretical study of the possible applications for lead and manganese, as well as thermodynamic calculations predicting the behaviour of the material at increasing temperatures. LÄS MER