Sökning: "primary teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade orden primary teacher.

 1. 1. Läs- och skrivinlärning i tidig skolålder : En kvalitativ studie om lärares arbete med läs- och skrivinlärning i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Englöw; [2019]
  Nyckelord :Learning to read; learning to write; linguistic awareness; teaching; pupils; teacher; Läsinlärning; skrivinlärning; språklig medvetenhet; undervisning; elever; lärare;

  Sammanfattning : The survey is based on qualitative research interviews with four active teachers from primary school. The purpose of the study is to gain knowledge of how to work with reading and writing learning in year one. The study is based on four issues that concern the teachers' views on the early work on reading and writing. LÄS MER

 2. 2. Att skapa motivation för matematik i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Espelund; Marika Knutsson; [2019]
  Nyckelord :classroom; mathematics; motivation; primary school; student; teacher;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att utifrån vetenskapliga källor belysa viktiga faktorer för hur läraren ska verka för att skapa motivation hos lågstadieelever inom matematikämnet. Sökprocessen skedde i flertalet elektroniska databaser, varpå vi använde oss av framtagna sökord. LÄS MER

 3. 3. Problem är till för att lösas : En kvalitativ intervjustudie som undersöker hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning i de yngre åldrarnas matematikundervisning stämmer överens med hur forskning och styrdokument ser på problemlösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna-Sofia Larsson; Josefine Sillén; [2019]
  Nyckelord :Problem solving; students; elementary school; teaching strategies and Education.; problemlösning; elever; grundskolan; arbetssätt och utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning stämmer överens med hur forskning och styrdokument och ser på problemlösning. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Bråk eller brott? Polisanmälningar mot barn i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrea Pilotti; Jon Teljemo; [2019]
  Nyckelord :children; collaboration; police; police report; school; self-identification; social services;

  Sammanfattning : This study explores attitudes of the professions that are involved in the process when children in primary school are reported to the police. The empirical material is based on interviews performed with police officers, social workers, a school counselor and a teacher. We applied two theories in our result and analysis. LÄS MER

 5. 5. Begreppens betydelse för förståelsen : Lärares arbete med ämnesspecifika begrepp i SO-ämnena i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Westin; Cecilia Bogmer; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk; språkfrämjande arbete; ordförråd; extra anpassningar; språklig sårbarhet; interaktion; kontextualisering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers work with subject-specific concepts in fourth grade social science classes, what challenges they meet, what methods they use and what additional adjustments they make for students with language difficulties. We conducted semi-structured interviews with four primary school teachers and observed twelve lessons in total. LÄS MER