Sökning: "priming"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet priming.

 1. 1. SOIL GROSS NITROGEN MINERALISATION AND FOREST GROWTH IN FOUR HEMIBOREAL FOREST STANDS IN SOUTHWEST SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Linnéa Eriksson; [2023-04-20]
  Nyckelord :soil C:N; forest production; 15N isotope dilution; gross N mineralisation; ammonium; soil carbon; soil nitrogen; root exudates; stoichiometric decomposition; boreal forests; priming; microbial C limitation;

  Sammanfattning : Boreal and temperate forests together make up the largest terrestrial net C sink in the world. They take up carbon dioxide (CO2) from the atmosphere and store it in plant biomass and soil as they grow, making them crucial in mitigating global climate change. LÄS MER

 2. 2. “Gilla om du vill ha en valrörelse som handlar om sakfrågor istället för smutskastning” - En kvantitativ innehållsanalys om negativa kampanjer på politiska partiers Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabel Lindén; Elin Rasmusson; Cornelia Sahlin; [2023-03-10]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; negativa kampanjer; framing; priming; personalisering;

  Sammanfattning : Executive summary The political strategic communication that involves mapping the opponent's weaknesses and aiming criticism towards the opponent can be found far back in time. How this criticism has been applied is something that has varied, but the phenomenon is often referred to as negative campaigning. LÄS MER

 3. 3. Can Psychological Priming Affect Self-Rated Product Desirability? Preregistered Experimental Evidence from 1274 Individuals

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Shahin Eidinejad; [2023]
  Nyckelord :Preferences; Priming; Reliability;

  Sammanfattning : Conventional economic theory often assumes that preferences are exogenously fixed and remain constant over time. A growing literature is trying to relax this assumption by endogenizing preferences and shedding light on how they are determined and potentially affected by external factors such as culture, environment, or identity. LÄS MER

 4. 4. Partner eller vänner, vem prioriterar du? - En experimentell studie om upplevd makt, romantiska relationer och könsskillnader.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nova Marzelius; Hedda Olsson Mäkinen; Laura Uhrström Kaltea; [2023]
  Nyckelord :Social power; gender differences; romantic relationships; social responsibility; priming; social makt; könsskillnader; romantiska förhållanden; socialt ansvar; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined how men and women differed in their priorities between a dyadic relationship with a romantic partner and a relationship with a collective consisting of friends when they experienced high or low levels of social power. Participants (N = 210) were primed with either low or high power and then rated their priorities between a romantic partner and a group of friends on a bipolar scale in two hypothetical scenarios. LÄS MER

 5. 5. Hur människor med rysk bakgrund i Sverige navigerar det föränderliga medielandskapet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Oliver Söderström; [2023]
  Nyckelord :Information warfare; Agenda-Setting Theory; Priming Theory; Framing Theory; fake news; propaganda; Internet Research Agency; post truth.; informationskrig; dagordningsteorin; priming theory; fake news; propaganda; Internet Research Agency; post truth.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap (15HP) Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) Fakulteten kultur och samhälle  Malmö Universitet  Titel: Hur människor med rysk bakgrund i Sverige navigerar det föränderliga medielandskapet. Författare: Oliver Söderström Handledare: Matts Skagshöj Examinator: Margareta Melin  Hösttermin: 2022 Syftet med denna studie är att undersöka hur ryska människor som bor i Sverige, navigerar dagens medielandskap i förhållande till det pågående kriget i Ukraina. LÄS MER