Sökning: "principle based standards."

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden principle based standards..

 1. 1. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Nyckelord :Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Orderprocess- Hur svårt kan det vara?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Erik Arvidsson; Linnéa Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Information flow; visualization; order process; customized manufacturing; Informationsflöde; visualisering; orderhantering; kundanpassad tillverkning;

  Sammanfattning : Purpose: The study aimed to analyze and visualize the flow of information from the arrival of a complex customer order, until complete technical documentation is submitted to production. To answer the purpose, two questions were formulated. 1. How is order flow from order to production ensured in complex customizations? 2. LÄS MER

 3. 3. Rights and Resurgence in Aotearoa New Zealand: A Case Study of The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples’ Role in Self-Determination

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sierra Hampton; [2018]
  Nyckelord :Indigenous; Maori; Aotearoa; New Zealand; Rights; Self-determination; United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples; UNDRIP; Social Sciences;

  Sammanfattning : The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (The Declaration) has gained increasing attention as a tool for promoting indigenous rights. This study contributes to the discussion about its effectiveness by analysing the Declaration’s role in advancing indigenous peoples’ self-determination. LÄS MER

 4. 4. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER

 5. 5. Värdering av förvaltningsfastigheter enligt IFRS 13 : en komparativ studie av verkliga värdens precision i Sverige, Tyskland och Storbritannien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andrea Cardenas; Malin Lindeberg; [2017]
  Nyckelord :Investment properties; IFRS 13; IAS 40; fair value; realised valuation surplus; disposal of investment properties; fair value hierarchy; Förvaltningsfastigheter; IFRS 13; IAS 40; verkligt värde; realiserad värdeförändring; försäljning av förvaltningsfastigheter; hierarki för verkligt värde;

  Sammanfattning : Börsnoterade företag inom EU ska sedan år 2005 redovisa enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS. Det innebär att börsnoterade fastighetsbolag som huvudregel kan välja att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40. LÄS MER