Sökning: "principles of war"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden principles of war.

 1. 1. Att värna demokratin. Kommunala tjänstepersoners konstruktioner av demokrati, rättigheter och medborgarskap i det kommunala arbetet med återvändare och islamistisk våldsbejakande extremism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Clara Lebedinski Arfvidson; [2019-03-21]
  Nyckelord :demokrati; våldsbejakande extremism; återvändare; problemframställning; fixering; förskjutning; gräns; rättigheter;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the problem with so called returnees (återvändare) and violent extremism (våldsbejakande extremism) is constructed in the municipal work with and against the same in Sweden, using Carol Bacchi’s and Susan Goodwin’s Foucaultdian approach to policy analysis – the so-called “what’s the problem represented to be?” approach – as its primary method. The purpose is to explore how Swedish ideas of democracy are formed, strengthened and challenged, and what effects this may have on notions of citizenship and human rights. LÄS MER

 2. 2. Taktiska framgångar utan seger : en teorikonsumerande studie om Argentinas taktiska framgångar under Falklandskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Isabelle Robertsson; [2019]
  Nyckelord :Falklandskriget; Argentina; taktiska framgångar; kraftsamling; överraskning;

  Sammanfattning : This paper examines how Argentina’s tactical successes during the Falklands war can be understood by analysing through two of the principles of war namely, concentration of forces and surprise. Previous research on the Falklands war tends to analyse the war through the entire 74-day period or through special disciplines such as history or politics. LÄS MER

 3. 3. Klassiska principer i en modern marin kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Hamberg; [2019]
  Nyckelord :Krigföringens grundprinciper; kraftsamling; överraskning; Clausewitz; Fuller; Montgomery; Collins;

  Sammanfattning : The principles of war have for a long time been contested and criticized for being too imprecise and vague, even questioned as to their validity and applicability in modern warfare. Despite military thinkers and officers having questioned them, the principles of war constitute a central part of the western military doctrines and regulations. LÄS MER

 4. 4. Krigföringens grundprinciper i marina asymmetriska konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tim Löv; [2019]
  Nyckelord :Liddell Hart; krigföringens grundprinciper; sjötigrarna; Israel; asymmetriska konflikter; framgång;

  Sammanfattning : The principles of war have been institutionalised in the western world’s military doctrines despite many scientists and military officers having questioned them for a long time. They believe the principles are too broad, unspecific and even invalid. LÄS MER

 5. 5. Taktikreglementen i Marinen : Hur har införandet av TRM 1(A) påverkat Marinens syn på uppdragstaktik och manöverkrigföring?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Mohlin; Max Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Mission-type orders; Manoeuvre warfare; Tactical doctrines; Tactical doctrines; Uppdragstaktik; manöverkrigföring; taktikreglemente; militärteori;

  Sammanfattning : I Försvarsmaktens doktriner uttrycks manöverkrigföring och uppdragstaktik som teori och lednings­filosofi. I de taktiska reglementena beskrivs hur uppdragstaktik och manöverkrigföring tillämpas som metod i händelse av fred, kris eller krig. LÄS MER