Sökning: "principles of war"

Visar resultat 16 - 20 av 133 uppsatser innehållade orden principles of war.

 1. 16. Åtgärder på vems bekostnad? - En studie kring att förstå kriget mot droger i Filippinerna utifrån ett mänskligt säkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Filippinerna; president Duterte; kriget mot droger; mänsklig säkerhet; personlig säkerhet; politisk säkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study aims to understand president Duterte’s ’war on drugs’ through human security theory. In order to achieve an analytical framework for human security, two of its subcategories have been used as a theoretical entrance: personal and political security. LÄS MER

 2. 17. Clausewitz, Jomini och Starcraft II

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :David Bom-fritz; [2019]
  Nyckelord :real time strategy; Starcraft II; kraftsamling; krigsföringens principer; Clausewitz; Jomini;

  Sammanfattning : Clausewitz and Jomini are two big figures in the military science community. Their principles of the concentration of force are still prevalent today in the further development of principles. With this in mind there have been some studies where computer games have been used to improve military training. LÄS MER

 3. 18. FÄLTARBETENS PÅVERKAN PÅ MARKOPERATIONER - EN TEORIPRÖVANDE FALLSTUDIE PÅ SOVJETISKA FÄLTARBETEN UNDER OPERATION BAGRATION

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Morgan Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Military engineering; J.F.C Fuller; Soviet Union; operation Bagration; land operation; Fältarbeten; J.F.C Fuller; Sovjetunionen; operation Bagration; markoperationer;

  Sammanfattning : Previous research on the art of military engineering indicates that the development of this support branch focuses on technological and organizational advancements whereas theory development seems to be lacking. The purpose of this study is to explore the extent to which J.F. LÄS MER

 4. 19. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 5. 20. Girls Used in Armed Conflict – An analysis of the protection of girls, associated with armed groups or forces, through prohibitions on using children in armed conflict

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Hansson; [2018]
  Nyckelord :Child soldiers; International Humanitarian Law; International Criminal Law; International Human Rights Law; International Human Rights; Children used in armed conflict; Gender and war; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the 1970s, the practice of conscripting, enlisting or recruiting children into armed groups or forces has become increasingly common, and many children are used for various tasks in conflicts around the globe. Children are easily persuaded or forced into such armed groups or forces, and they suffer great harm from exposure to violence. LÄS MER