Sökning: "principles-based standards"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden principles-based standards.

 1. 1. Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder : En komparativ innehållsanalys av IFRS och GRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Hansson; Pernilla Johansson; [2017]
  Nyckelord :Principle s - based standards; rule s - based st andards; financial accounting; sustainability accounting; IFRS; GRI; princibaserade standarder; regelbaserade standarder; finansiell redovisning; hållbarhetsredovisning; IFRS; GRI;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra redovisningsstandarderna IFRS och GRI samt granska och analysera i vilken utsträckning de är principbaserade. Studien syftade även till att undersöka i vilken utsträckning standarderna är regelbaserade. LÄS MER

 2. 2. Missing Relevant Disclosures or too much Irrelevant Disclosures: A case study on the concept of materiality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mirna Mujic; Chin Yee Tran; [2016-09-20]
  Nyckelord :Materiality; disclosure decisions; disclosure quality; disclosure problem; compliance; boilerplate; principles-based standards; amendments to IAS 1; goodwill impairment; accounting policies;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. K2 eller K3 : Motiv till att redovisa enligt K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Adrian Zhubi; Albert Zhubi; [2016]
  Nyckelord :accounting choice; accounting advisor’s impact; K2; K3; principles-based accounting; rules-based accounting; redovisningsval; redovisningsrådgivares påverkan; K2; K3; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning;

  Sammanfattning : Titel: K2 eller K3 : Motiv till att redovisa enligt K3 Författare: Adrian Zhubi och Albert Zhubi Färdigställt: Våren 2016 Handledare: Eva BerggrenBakgrund: BFN har sedan 2004 gett ut allmänna råd, vilket har medfört att K-projektet skapats där företag delas in i fyra olika kategorier beroende på företagsstorlek. K-projektets vanligaste regelverk är huvudregelverket principbaserade K3 och alternativregelverket regelbaserade K2. LÄS MER

 4. 4. Rules- or Principles-based Accounting Frameworks? A text analysis of the K2 and K3 frameworks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Dirhammar; Linnéa Karlsson; [2015-07-06]
  Nyckelord :Rules-based; Principles-based; Accounting frameworks; K2; K3; Index Model;

  Sammanfattning : Background and research problem: Accounting quality and accounting scandals may bothbe affected by the formulation of standards. Recently, the international debate regardingclassification of frameworks has received major focus in Sweden as a result of theimplementation of K2 and K3. LÄS MER

 5. 5. Regel- eller principbaserade standarder? En komparativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sara Andersson; Sofia Rüngas; [2013]
  Nyckelord :harmonisering; K3; K2; FRS 102; IFRS for SMEs; FRF for SMEs; principbaserad; regelbaserad; redovisningsstandarder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka BFNs uttalande att K3 är ett principbaserat regelverk, genom att visa hur princip- eller regelbaserat regelverket är i förhållande till IFRS for SMEs, FRS 102, FRF for SMEs och K2. För att uppfylla syftet har vi utfört en komparativ studie där vi klassificerar redovisningsregelverken utifrån ett princip- och regelperspektiv. LÄS MER