Sökning: "principles-based standards"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden principles-based standards.

 1. 1. Utmaningen med att lyckas utforma en standard för konsekvent intäktsredovisning: Effekterna av en principbaserad standard

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therése Svensson; Emil Mattisson; Filippa Persson; [2019]
  Nyckelord :Intäktsredovisning; IFRS 15; IFRS 10; kontrollmodellen; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kontrollmodellen har tolkats och tillämpats i praktiken inom fastighetsbranschen, utifrån de teoretiska perspektiven kring principbaserade standarder. Vidare ämnar studien analysera huruvida utfallet har bidragit till en mer jämförbar och konsekvent intäktsredovisning. LÄS MER

 2. 2. Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder : En komparativ innehållsanalys av IFRS och GRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Hansson; Pernilla Johansson; [2017]
  Nyckelord :Principle s - based standards; rule s - based st andards; financial accounting; sustainability accounting; IFRS; GRI; princibaserade standarder; regelbaserade standarder; finansiell redovisning; hållbarhetsredovisning; IFRS; GRI;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra redovisningsstandarderna IFRS och GRI samt granska och analysera i vilken utsträckning de är principbaserade. Studien syftade även till att undersöka i vilken utsträckning standarderna är regelbaserade. LÄS MER

 3. 3. Missing Relevant Disclosures or too much Irrelevant Disclosures: A case study on the concept of materiality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mirna Mujic; Chin Yee Tran; [2016-09-20]
  Nyckelord :Materiality; disclosure decisions; disclosure quality; disclosure problem; compliance; boilerplate; principles-based standards; amendments to IAS 1; goodwill impairment; accounting policies;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 4. 4. K2 eller K3 : Motiv till att redovisa enligt K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Adrian Zhubi; Albert Zhubi; [2016]
  Nyckelord :accounting choice; accounting advisor’s impact; K2; K3; principles-based accounting; rules-based accounting; redovisningsval; redovisningsrådgivares påverkan; K2; K3; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning;

  Sammanfattning : Titel: K2 eller K3 : Motiv till att redovisa enligt K3 Författare: Adrian Zhubi och Albert Zhubi Färdigställt: Våren 2016 Handledare: Eva BerggrenBakgrund: BFN har sedan 2004 gett ut allmänna råd, vilket har medfört att K-projektet skapats där företag delas in i fyra olika kategorier beroende på företagsstorlek. K-projektets vanligaste regelverk är huvudregelverket principbaserade K3 och alternativregelverket regelbaserade K2. LÄS MER

 5. 5. Rules- or Principles-based Accounting Frameworks? A text analysis of the K2 and K3 frameworks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Dirhammar; Linnéa Karlsson; [2015-07-06]
  Nyckelord :Rules-based; Principles-based; Accounting frameworks; K2; K3; Index Model;

  Sammanfattning : Background and research problem: Accounting quality and accounting scandals may bothbe affected by the formulation of standards. Recently, the international debate regardingclassification of frameworks has received major focus in Sweden as a result of theimplementation of K2 and K3. LÄS MER