Sökning: "prisbelönta"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet prisbelönta.

 1. 1. Dokumentärens dramaturgi : Hur dramaturgin i personporträtt har förändrats under de fyra senaste årtiondena

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Filip Karlquist; Viktor Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Dramaturgi; Dokumentärer; Film; Regissör; Quentin Tarantino;

  Sammanfattning : Dramaturgi är en viktig komponent i skapandet av dokumentärfilmer. Men den kan gestaltas i olika former och filmskapare väljer ofta olika typer av dramaturgiska val när de skapar dokumentärer. LÄS MER

 2. 2. Vägen till högkvalitativa hållbarhetsredovisningar : En kvalitativ studie om skogsbranschens prisbelönta hållbarhetsedovisningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Esra Colak; Sevdin Sarihan; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; prisbelönta; högkvalitativa; skogsbranschen; innehållsanalys; kodning; GRI; SASB; IASB;

  Sammanfattning : Klimatförändringar har blivit ett alltmer allvarligt samhällsproblem, vilket har ökat trycket på företag att redogöra för dess miljöpåverkan. Hållbarhetsredovisningar är ett relativt nytt ämne inom redovisning där det fortfarande sker kontinuerliga utvecklingar. LÄS MER

 3. 3. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Från porträttbilder till kontextbaserade bilder : Har kriterierna för en "bra bild" förändrats ur ett historiskt perspektiv?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Claes-Håkan Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Fotografi; bildanalys; värdeord; årets bild;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar frågan om en betraktares syn på vad som anses vara en ”bra bild” förändrats över tid. Ett antal olika prisbelönta bilder från tre olika tidsperioder analyseras för att utröna om bedömningen har förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. SVERIGE VET att The botten is nådd : En komparativ studie av prisbelönta svenska hiphopartisters  representation av droger och våld i musikvideos från två olika generationer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Luciano Ansoleaga Larrama; Hampus Jansson; [2021]
  Nyckelord :Hiphop; Violence; Drugs; Music videos; Semiotics analysis; Representation;

  Sammanfattning : Given the controversial history of the music genre hiphop it is important to investigate how the genre is representing violence and drugs. Since the beginning of hiphop the content of the genre has been heavily criticised for its explicit references to drugs and violence. LÄS MER