Sökning: "prisdiskriminera"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet prisdiskriminera.

 1. 1. Differentierad prissättning av svensk biomarknad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Höök; Julia Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Prisdifferentiering; Prisdiskriminering; Efterfrågestyrd prissättning; Konsumentattityd; Biografmarknad;

  Sammanfattning : Till följd av att filmavtalet mellan regeringen och svensk filmindustri från och med 2017 överges kommer en momsökning från nuvarande 6- till 25 % för biobesök att träda i kraft. Som en åtgärd för att inte behöva höja priset för samtliga biobiljetter undersöker SF Bio möjligheterna att istället differentiera sin prissättning. LÄS MER

 2. 2. Varför all inclusive?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christian Bladh; [2010]
  Nyckelord :All inclusive; semesterresor; prisdiskriminera; mikroekonomi; hold up; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en undersökning av vilka motiv som driver resebolag att erbjuda resor med all inclusive. För att försöka förklara fenomenet testas en teoretisk modell av marknaden för semesterresor empiriskt. LÄS MER

 3. 3. Prisdiskriminering i en moderna fotbollsklubb - Malmö FF; en fallstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Georgson; [2008]
  Nyckelord :Malmö FF; fotboll; Prisdiskriminering; tie-in; bundling; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Hur förändras förutsättningarna för en svensk klubb (Malmö FF) i samband med att en ny arena byggs och organisationen i klubben växer. Vilka nya möjligheter att bedriva effektiv prisdiskriminering gentemot sina konsumenter uppstår i samband med bygget av Swedbank stadion och den utökning av organisationen i klubben som kommer att ske? MFF:s kärnprodukt är 2 x 45 minuter fotbollsmatch och till den kan en rad tilläggsprodukter kopplas bl. LÄS MER

 4. 4. Vinstmaximerar nätbolagen? : En simuerling av optimala elnätstariffer för småhus med 16A mätarsäkring

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Robert Rajnak; [2007]
  Nyckelord :ickelinjära priser; tvådelade tariffer; heterogen efterfråga; monopol; elnät;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks om nätbolagen vinstmaximerar genom att simulera hur tarifferna skulle se ut givet att nätbolagen agerade som vinstmaximerande monopolister och sedan jämföra resultaten med befintliga tariffer. De tariffer som kommer att undersökas bygger på principen om s.k. LÄS MER

 5. 5. Prissättning av Konserter : Är det Rock & Roll att Prisdiskriminera?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Johan Classon; Johan Dahlström; [2006]
  Nyckelord :Pricing; Price Discrimination; Rock Roll; Concerts; Prissättning; Prisdiskriminering; Rock Roll; Konserter;

  Sammanfattning : Svensk musikindustri har under de senaste årtiondena åtnjutit stora framgångar på den internationella marknaden. Export Music Sweden grundades för att stötta och marknadsföra svensk populärmusik utomlands. VD Christer Lundblad sade 2003 att intäkter från konserter ökar kraftigt. LÄS MER