Sökning: "prismodell-equalizer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prismodell-equalizer.

  1. 1. Strategier, prissättning och prismodeller : En jämförelse mellan två lokala gym

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Ansin; Patrik Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Strategi; prissättning; prismodell; prismodell-equalizer; tjänst;

    Sammanfattning : Det finns få studier kring hur organisationer gör när de sätter sina priser på tjänster, därför är det aktuellt med en studie kring just detta. Samtidigt finns det alltjämt ett växande intresse och en ökad uppmärksamhet kring olika och nya hälsotrender med olika dieter och träningsformer, där allt fler väljer att bli medlemmar vid olika gymanläggningar. LÄS MER