Sökning: "prissättning"

Visar resultat 1 - 5 av 386 uppsatser innehållade ordet prissättning.

 1. 1. Avregleringen av svensk fordonsbesiktningsmarknad : En studie av avregleringens effekt på pris

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Remnegård Hage; [2019]
  Nyckelord :avreglering; besiktningsmarknad; Bilprovningen; difference-in-differences; ekonomipolitik;

  Sammanfattning : Den 30 juni 2010 avreglerades fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige. Dagen därpå var det öppet för nya besiktningsföretag att konkurrera på en helt ny marknad i Sverige där fri prissättning råder. I den här studien undersöks avregleringens effekter på medelpriset för kontrollbesiktning av personbil. LÄS MER

 2. 2. The Swap Market Model with Local Stochastic Volatility

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mohammed Benmakhlouf Andaloussi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modeling volatility is an intricate part of all financial models and the pricing of derivative contracts. And while local volatility has gained popularity in equity and FX models, it remained neglected in interest rates models. LÄS MER

 3. 3. Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Wisborn; Ahmed Ben Moussa; [2019]
  Nyckelord :Finans; Fastigheter; Amorteringskrav; Behavioural finance; Abnormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. LÄS MER

 4. 4. Internprissättning i bank –En studie som belyser hur användning av internprissättning tar sig uttryck i bank på kontorsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Schönander; Linda von Zweigbergk; [2018-08-14]
  Nyckelord :Bank; FTP; internprissättning; riskjusterad avkastning på kapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Till följd av finanskrisen har både likviditetshantering och internaprissättningsmodeller i bank åter uppmärksammats av reglerare. Internprissättning är ett viktigtverktyg för att hantera risk och styrning inom en bank. LÄS MER

 5. 5. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER