Sökning: "prissättningsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet prissättningsmodeller.

 1. 1. Internprissättning i bank –En studie som belyser hur användning av internprissättning tar sig uttryck i bank på kontorsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Schönander; Linda von Zweigbergk; [2018-08-14]
  Nyckelord :Bank; FTP; internprissättning; riskjusterad avkastning på kapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Till följd av finanskrisen har både likviditetshantering och internaprissättningsmodeller i bank åter uppmärksammats av reglerare. Internprissättning är ett viktigtverktyg för att hantera risk och styrning inom en bank. LÄS MER

 2. 2. Applying Revenue Management to the Last Mile Delivery Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Peter Finnman; [2018]
  Nyckelord :Revenue Management; Last Mile Delivery; Machine Learning; Supervised Learning; Gaussian Process; Willingness-to-pay; Decision Tree; Dynamic Pricing; Operations Research; Revenue Management Information Flow; Intäktsoptimering; Sista Milen-leverans; Informationsflöden inom Intäktshantering; Maskininlärning; Övervakat Lärande; Gaussiska Processer; Betalningsvilja; Beslutsträd; Dynamisk Prissättning; Verksamhetsforskning;

  Sammanfattning : The understanding of what motivates a customer to pay more for a product or service has al-ways been a fundamental question in business. To the end of answering this question, revenue management is a business practice that revolves around using analytics to predict consumer behavior and willingness-to-pay. LÄS MER

 3. 3. Hedging Error in CVA : Impact of inconsistency between simulation and pricing models

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Greta Graziani; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate thehedging error in Credit Value Adjustment (CVA) produced by using a model forthe simulation of the risk factors different from the one used in the pricingof the derivative contract. The hypothesis is that this inconsistency betweensimulation and pricing models affects the CVA leading to an error in thehedging of credit counterparty risk. LÄS MER

 4. 4. Modelling Non-life Insurance Policyholder Price Sensitivity : A Statistical Analysis Performed with Logistic Regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Patrik Hardin; Sam Tabari; [2017]
  Nyckelord :Mathematical Statistics; Regression Analysis; Logistic Regression; Generalized Linear Model; Insurance Pricing; Price Sensitivity; Data Analysis; Matematisk Statistik; Regression; Logistisk Regression; Försäkringsprissättning; Priskänslighet; Dataanalys;

  Sammanfattning : This bachelor thesis within mathematical statistics studies the possibility of modelling the renewal probability for commercial non-life insurance policyholders. The project was carried out in collaboration with the non-life insurance company If P&C Insurance Ltd. at their headquarters in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Är hållbarhet lönsamt? : En studie om relationen mellan ESG-betyg och portföljersriskjusterade avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Sluth; Allan Yousif; [2017]
  Nyckelord :ESG;

  Sammanfattning : Konceptet om sociala ansvarsfulla investeringar (SRI) kan spåras tillbaka ända till 1700-talet. Den första etiskt inriktade fonden startade i Sverige på 1960-talet och sedan desshar mängden etiska fonder ökat explosionsartat. LÄS MER