Sökning: "prissättningsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet prissättningsstrategi.

 1. 1. Module-based pricing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Byström; [2021]
  Nyckelord :Modularization; Configurability; Module-based Pricing; Pricing Strategy; Value-based Pricing; Modularisering; Konfigurerbarhet; Modulbaserad prissättning; Prissättningsstrategi; Värdebaserad prissättning;

  Sammanfattning : Modularity has the possibility to fulfil a wide range of customer requirements by using relatively few input components. The benefits of modularization from an engineering perspective have been confirmed repeatedly by multiple researchers, but less attention has been drawn to the question of how to effectively price the large number of variants of top-level configurations. LÄS MER

 2. 2. Affärsrelationens påverkan inom Business-to-Business : En studie avsedd att undersöka hur prissättningsstrategier i B2B-kontexten influeras av affärsrelationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Robert Fredriksson; Erik Hamp; Andreas Klöfverskjöld; [2020]
  Nyckelord :Business-to-Business; Affärsrelation; prissättningsstrategi;

  Sammanfattning : Affärsrelationer har kommit att bli allt viktigare för företag de senaste åren, speciellt de som har som mål att bilda relationer med ett företag som kund. Affärsrelationen kan påverka många beståndsdelar inom parternas verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Barriers of Value-Based Pricing in Manufacturing Companies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mandy Ho; Siwa Alipour; [2020]
  Nyckelord :value-based pricing; pricing; manufacturing companies; value-based selling; customer-perceived value; service dominant logic; service; barriers; value; värdebaserad prissättning; prissättningsstrategi; tillverkningsföretag; tjänster; värdebaserad försäljning; hinder; barriär; värde;

  Sammanfattning : Manufacturing companies are increasingly serving customers through valuebased offers by adding and integrating more services in their businesses. Although, manufacturers mainly still use cost-based pricing, many are reconsidering their pricing strategies to capture a fair share of the value they create through value-based offers. LÄS MER

 4. 4. Prissättning av läkemedel : En kvalitativ intervjustudie om hur läkemedelsföretag resonerar vid prissättning av läkemedel och vilka prissättningsstrategier som används

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecka Johansson; Moa Bergström; [2019]
  Nyckelord :Pharmaceutical industry; strategy; pricing; product life cycle; product portfolio; pharmaceutical pricing system; Läkemedelsindustrin; strategi; prissättning; produktlivscykel; produktportfölj; system för prissättning av läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Läkemedelsbranschen är en bransch som präglas av såväl höga framtagningskostnader som en påtagligt lång utvecklingsfas av läkemedel. Branschen står vidare inför en rad krav och regleringar från myndigheter som bland annat ger upphov till ett komplext prissättningssystem. LÄS MER

 5. 5. Milk as a Service : Exploring the Concepts of Servitization and Digitalization in the Business Model of an Incumbent Manufacturing Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matilda Furberg; Anna Naumburg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Digitalization; Business Model Innovation; Value Creation; Tjänstefiering; digitalisering; affärsmodellsinnovation; värdeskapande;

  Sammanfattning : Due to digitalization as a technology shift, many incumbent manufacturing firms face challenges to maintain their position on the market. One solution to tackle this technology shift is by servitization, which has shown great opportunities for value creation in various industries. LÄS MER