Sökning: "privacy concern"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden privacy concern.

 1. 1. A Qualitative Look into Going Concern Reports : From the Auditor's Perspective

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lacey Näsman; [2019]
  Nyckelord :Qualitative; Audit; Going Concern; Sweden;

  Sammanfattning : This research considered the perspective of the auditor regarding going-concern reports in light of previous research questions and prior study categorizations. A deeper goal of the study was to find out if a qualitative method would produce a deeper understanding than the quantitative studies of previous research. LÄS MER

 2. 2. Online Behavioral Advertising : A Study of Privacy Concerns and Coping Behavior for Students in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nils Bure; Axel Pahne; [2019]
  Nyckelord :Online behavioral advertising; privacy concern; privacy violation; advertising avoidance; advertising acceptance; students; advertising; privacy;

  Sammanfattning : During recent years, the global digital transformation has led to changes in the advertising industry, where advertisers use new strategies to reach customers to advertise their products and services. Online behavioral advertising emerged as a new advertising process, which allowed companies to collect and use online behavior to create tailored personalized advertisements. LÄS MER

 3. 3. Privacy concerns in Ambient Assisted Living systems for home environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By 2060 it is estimated that 30% of the European population will be 60 years or older. An aging society will put a heavy strain on the healthcare system. To mitigate this strain and enable elderly to live autonomously in their homes the AAL program was formed. LÄS MER

 4. 4. Determining an optimal approach for human occupancy recognition in a study room using non-intrusive sensors and machine learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Lars Korduner; Mattias Sundquist; [2019]
  Nyckelord :Supervised Machine Learning; Arduino; Sensor; Experiment; Human Occupancy Recognition;

  Sammanfattning : Mänskligt igenkännande med användning av sensorer och maskininlärning är ett fält med många praktiska tillämpningar. Det finns några kommersiella produkter som på ett tillförlitligt sätt kan känna igen människor med hjälp av videokameror. LÄS MER

 5. 5. Artificially Intelligent Black Boxes in Emergency Medicine : An Ethical Analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Campano; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; black boxes; emergency medicine; bioethics; medical ethics; ethical guidelines; artificiell intelligens; black box; akutmedicin; bioetik; medicinsk etik; etiska riktlinjer;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att föreslå att icke-transparant artificiell intelligens, s.k. black boxes, används inom akutmedicinen. I denna uppsats används etisk analys för att härleda sju riktlinjer för utveckling och användning av black boxes i akutmedicin. LÄS MER