Sökning: "privat bruk"

Visar resultat 11 - 15 av 46 uppsatser innehållade orden privat bruk.

 1. 11. Skyddet för polisens kännetecken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Isabelle Bergström; [2016]
  Nyckelord :Polisens kännetecken; Polismyndighetens kännetecken; Polisen; immaterialrätt; polisvapnet; polisvapen; polisens logotyp; filminspelning; konstnärlig verksamhet;

  Sammanfattning : Polisen är en central samhällsfunktion, och för att erhålla ett fungerande och tryggt samhällekrävs medborgarnas förtroende. Polisens tillförlitlighet måste därför ständigt upprätthållas ochskyddas. Polisens kännetecken återfinns bland annat på polisens uniformer, utrustning samtutryckningsfordon. LÄS MER

 2. 12. Privatkopieringsersättning : Ett analogt rättssystem tillämpat i en digital värld

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Fredrik Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :upphovsrätt; privatkopiering; rimlig kompensation; privatkopieringsersättning; immaterialrätt; infosocdirektivet; särskilt ägnad;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett viktigt rättsområde för att främja nyskapande och för att skapa möjligheter för upphovsmännen att erhålla ett ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. En av de praktiskt viktigaste inskränkningarna i upphovsrätten är rätten för var och en att framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, d. LÄS MER

 3. 13. EquumTemp : A palpation aid that document and detect temperature changes on the surface of horse’s forelimbs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Lisa Andersson; [2016]
  Nyckelord :Horse; Palpate; Forelimb; Temperature; Interaction design; Technology; Hardware; Temperature sensor; Encapsulate; EquumTemp; ;

  Sammanfattning : At the moment, in the daily health care for horses there is a lack of technical aids for private use. As a horse owner you need to physically palpate the horse’s limbs to detect signs of injury and lameness. It is difficult and the signs are usually vague and hard to distinguish. LÄS MER

 4. 14. Filöverföring i modern tid : En jämförelse av SMTP, SFTP och HTTP

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Matteus Gilis; David Hörnsten; David Larsson; [2015]
  Nyckelord :File transfer protocol; user friendliness; security; Simple Mail Transfer Protocol; SSH File Transfer Protocol; Hypertext Transfer Protocol; Filöverföringsprotokoll; användarvänlighet; säkerhet; Simple Mail Transfer Protocol; SSH File Transfer Protocol; Hypertext Transfer Protocol;

  Sammanfattning : Överföring eller mottagande av datorfiler är en syssla som de flesta av oss ägnar ossåt regelbundet i ett eller annat sammanhang, oavsett om det sker privat eller om detär arbetsrelaterat. File Transfer Protocol (FTP) är ett protokoll för just detta ändamålsom lanserades under tiden då persondatorer hade blivit allt vanligare i hemmetoch på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 15. En 3D(JE) industriell revolution - Det privata bruket av 3D-skrivaren och dess bekymmersamma förhållande till 12 § URL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Ahlbäck; [2015]
  Nyckelord :3D-skrivare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 3D printing is a process of making three dimensional solid objects from a digital file. The possibilities with the technology are according to today's science unlimited. Just a few year’s ago the 3D market exclusively addressed production companies, but are now also opening for consumers. LÄS MER