Sökning: "privat bruk"

Visar resultat 16 - 20 av 46 uppsatser innehållade orden privat bruk.

 1. 16. ”Bara man gör det man ska” - ”Det handlar ju om att ge och ta” : En kvalitativ studie om privata angelägenheter på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Andersson; Linda Palmquist; [2015]
  Nyckelord :organizational misbehaviour; slacking; privata angelägenheter; organisatorisk olydnad; icke jobbrelaterade aktiviteter; privata aktiviteter på arbetet; privat surfande på jobbet; chef; medarbetare; personalpolicy; chefsposition; tomt arbete; maskning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka om de privata angelägenheterna som utförs av de personer som innehar en chefsposition skiljer sig från de privata angelägenheter som utförs av medarbetarna. Vi vill ta reda på vad det är för privata angelägenheter de ägnar sig åt och om det är någon skillnad på vad de gör beroende på vilken position de har. LÄS MER

 2. 17. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER

 3. 18. Kommunikationsstrategier för personlig marknadsföring på Instagram : En studie av Instagramfenomenet @yoga_girl

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Vendela Mindelöf; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; Marknadskommunikation; Onlinekommunikation; Kommunikationsstrategier; Personlig marknadsföring; Yoga_girl; Äkthet; Identitet; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på mitt intresse för Sociala medier och dess multipla funktion i dagens samhälle. Kommunikation, information och reklam sprids snabbt i de digitala kanalerna och används idag inte bara för privat bruk utan utgör även en ansenlig grund för marknadskommunikation. LÄS MER

 4. 19. “Alltså om Twitter är som Aktuellt… så är ju Instagram mer som morgonsoffan” : En kvalitativ analys av Veronica Palms och Lars Ohlys Instagram-användande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lova Henrikson; Felix Bergenholtz; [2014]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; sociala medier; kritisk diskursanalys; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats ett av sociala medier-bruk i stadigt ökande omfattning.Bilddelningsplattformen Instagram är ett av dessa medier. Med 150 miljoner användare* (data hämtad 6 september 2013), är plattformen ett av de största sociala nätverken idag. LÄS MER

 5. 20. Self-monitoring of Health : A development project with the aim to identify and develop a user-friendly medical device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Henrik Ljungh; [2014]
  Nyckelord :concept development; medical device; self-monitoring; heart disease; konceptutveckling; medicinsk produkt; egenkontroll; hjärt- och kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : The project was carried out for Semcon’s product development department. The aim of the project was to develop a concept that illustrates Semcon’s competences in their Total Design Office offer. The concept was to be developed within the medical device sector, with the purpose to self-monitor the user's health. LÄS MER