Sökning: "privat bruk"

Visar resultat 21 - 25 av 46 uppsatser innehållade orden privat bruk.

 1. 21. Utvärdering av fyra antimikrobiella preparat som alternativ till antibiotika vid behandling av sårinfektioner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linn Söderström; [2014]
  Nyckelord :honung; PHMB; hydrofoba förband; sårinfektioner; medicinsk honung ; polyhexametylinbiguanid; jod; Sorbact; hydrofoba förband; sårinfektioner; antimikrobiella preparat; honey; medical grade honey; polyhexamethyline biguanide; iodine; hydrophobic gauze; wound infection; antimicrobials; antimicrobial properties;

  Sammanfattning : På grund av stora resistensproblem måste användningen av antibiotika i världen minska. För att kunna genomföra detta måste alternativa preparat börja användas. I detta arbete görs en utvärdering av fyra topikalt administrerade preparat som används vid behandling av infekterade sår. LÄS MER

 2. 22. Att välja eller att välja att inte välja- det är frågan? : En studie om premiepensionssystemet i Sverige ur ett individperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Enekvist; Maria Bergström; [2014]
  Nyckelord :Finansiering; premiepensionssystemet; avkastning; avgifter; pensions-spararen;

  Sammanfattning : Pensionssystemet berör samtliga pensionssparare i Sverige som statliga Pensions-myndigeten ansvarar för. En reform av pensionssystemet introducerades år 1999 och togs i bruk år 2000 som innebar att individen fick ökat ansvar genom att 2,5 procent av den allmänna pensionen, benämnd premiepensionen, kunde fritt placeras i öns-kade fonder inom premiepensionssystemet. LÄS MER

 3. 23. Handtuftad matta för vardagsrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Lotta Johansson; [2014]
  Nyckelord :matta; inredning; hemmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt har varit att få insyn i lämpliga arbetssätt och metoder för att designa mönster i allmänhet och mattor i synnerhet. Att få kontakt med befintliga mattproducenter och designers och se hur de går tillväga. Även insikt i processen om hur man överför mönsterdesign till en produkt. LÄS MER

 4. 24. Elevers användning av datorn och Internet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linda Nilsson; [2013]
  Nyckelord :datorkunskaper; datorn och Internet i skolan; IKT och pedagogik; IT och undervisning; webbsökning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur och till vad eleverna egentligen använder datorn i skolan. Eftersom jag inte alltid tyckte att deras arbete var effektivt och att de var dåliga på att söka fakta och information på Internet ville jag undersöka hur det förhöll sig lite närmare. LÄS MER

 5. 25. Oväder vid horisonten - Upphovsrättsliga problem avseende molnbaserade datatjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Victor Holmström Van Der Weyden; [2013]
  Nyckelord :cloud computing; molnbaserade datatjänster; upphovsrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den digitala teknikens utveckling har sedan långt tillbaka inneburit ett hot mot upphovsrätten. Under de senaste åren har Cloud Computing, eller molnbaserade datatjänster, framstått som ett allt intressantare forsknings- och tillämpningsområde inom teknikbranschen. LÄS MER