Sökning: "privat roll"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden privat roll.

 1. 1. På gränsen mellan personligt och privat : En intervjustudie om lärarrollen i sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emil Niklasson; Sanna Vanno; [2019]
  Nyckelord :Sex- och samlevnadsundervisning; sex; gränsdragning; personligt; privat; lärarroll; rollutövande; dramaturgiska perspektivet;

  Sammanfattning : Det svenska samhället kan idag beskrivas som genomsexualiserat. Trots detta anses det personliga sexet fortfarande vara en privat fråga och något varje individ förväntas hålla för sig själv. LÄS MER

 2. 2. En studie i coachning av programledare: Att vara personlig men inte privat.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Claudia Begic; Tanja Lewandowska; [2019]
  Nyckelord :Coachning; Profilering; Kompetensutveckling; Programledare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kompetensutveckling där coachning an- vänds som en metod för att utveckla profilering. Coachning och profilering är begrepp som det råder delade meningar kring, samtidigt är det ytterst aktuella på dagens arbets- marknad. LÄS MER

 3. 3. Det finaste är inte att få, det finaste är att få ge : En intervjustudie om personliga assistenters syn på sin yrkesroll, bemötande av barnperspektiv och relationen till barnet som assistansmottagare och barnets föräldrar.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Lova Karlsson Lax; Rebecca Strid Zetterkvist; [2019]
  Nyckelord :personlig assistent; barn; förälder; samarbete; relation; roller;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har personlig assistans till barn varit ett aktuellt ämne i media och uppmärksammats i politiska diskussioner i Sverige. Vi ser ett behov av att uppmärksamma detta i relation till barn som är beviljad personlig assistans stora delar av dygnet, och hur samarbetet ser ut med barnets föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Det gränslösa arbetets påverkan på upplevda stress hos svenska arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alper Kourtev; Fanny Olsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :gränslöst arbete; stress; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas idag av en digitalisering då utvecklingen inom teknologi, såsom smarta telefoner och laptops, bara fortsätter att öka. Nämnda utveckling har medfört, bland annat att arbetstagare kan genom en smartphone, laptop eller dylikt arbeta var och när som helst, vilket ger möjlighet att arbeta oberoende av tid och rum. LÄS MER

 5. 5. Samarbetet mellan kommun och byggherre vid bostadsproduktion - En fallstudie av Kongahällaprojektet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Larsson; Rasmus Thim; [2018-04-13]
  Nyckelord :Kommun; privat byggherre; samhällsansvar; offentlig-privat samverkan markanvisningsprocessen; detaljplaneprocessen; planmonopol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bostadsmarknaden är inte i jämvikt då utbud och efterfrågan skiljer sig åt. För få bostäder färdigställs i förhållande till den befolkningsutveckling som sker i Sverige. Problem: Bostadsbristen är större än någonsin då det byggs för lite bostäder i förhållande till den befolkningsökning som sker. LÄS MER