Sökning: "privat sektor."

Visar resultat 1 - 5 av 385 uppsatser innehållade orden privat sektor..

 1. 1. Kompetensutveckling för konkurrenskraft : En kvalitativ studie av kunskapsintensiva tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Carlström; Robert Lätth Häggebrink; [2021]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; Konkurrenskraft;

  Sammanfattning : De kunskapsintensiva tjänsterna har vuxit betydligt då den svenska ekonomin med åren blivit allt mer specialiserad, avancerad och kunskapsintensiv. För att företag ska upprätthålla en stark konkurrenskraft krävs det att medarbetarna har rätt kompetens. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefers förväntningar på HR-funktionen : En kvalitativ studie inom den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Pihlgren; Frida Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; Mellanchefer; Förväntningar på HR-funktionen; Privat sektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vilka förväntningar mellanchefer har på HR inom den privata sektorn i Sverige. Studien har utgått från ett explorativt angreppssätt eftersom syftet inte tidigare har uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. Att rida på de små vågorna : Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Lindström; [2021]
  Nyckelord :folkhälsoprojekt; offentlig sektor; projektframgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Projektframgång är ett välstuderat forskningsområde inom projektledning men trots det råder ingen konsensus om vad som gör projekt framgångsrika. Offentliga projekt har andra förutsättningar än projekt i privat sektor, exempelvis påverkan av politiska processer och samverkan med ett stort antal aktörer. LÄS MER

 4. 4. Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2021]
  Nyckelord :visselblåsning; whistleblowing; rapporteringskanaler; lojalitetsplikt; tystnadsplikt; EU-direktiv; privat sektor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av medarbetarsamtalet : En kvalitativ intervjustudie med 10 anställda i privat- och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Tapper; Felicia Frank Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; Kommunikation; Medarbetarsamtal; Utvecklingssamtal; Privat sektor; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare upplever medarbetarsamtal inom privat och offentlig sektor. En kvalitativ intervjustudie tillämpades och genom ett kriteriestyrt urval valdes respondenter utifrån fem kriterier. Urvalsgruppen bestod av tio medarbetare, fem kvinnor och fem män, från sex svenska företag. LÄS MER