Sökning: "privata poliser"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden privata poliser.

 1. 1. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 2. 2. Den privata poliisen : En kvalitativ studie över hur poliser i yttre tjänst påverkas av sitt yrke privat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Gabriella Hörnlund; [2018]
  Nyckelord :Police; police culture; organization; personal life; organizational centaur; centralization; new public management; sociology;

  Sammanfattning : This study aims to understand how police officers in Sweden are affected by their line of work in their personal life. The study is based on qualitative research where the empirical material has been gathered from interviews with Swedish police officers. A total of eight police officers have contributed to this study. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER

 4. 4. "Glöm inte vem du är" : En kvalitativ studie om yrkesidentifikation inom polisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonatan Sandberg; [2014]
  Nyckelord :otydlig gräns; främre regionen; bakre regionen; strategier; polis; Goffman; Meyrowitz;

  Sammanfattning : Ett införlivande av yrkesrollen och en identifikation utefter denna är något som händer många individer, speciellt vid dem tillfällen yrket kräver mycket av individens engagemang och tillförlitlighet. Studien syftar till att undersöka yrkesgruppen polis och hantering och möjliga strategier som kommer med det komplexa yrket, och då specifikt upplevelsen av närmandet mellan yrkesliv och privatliv. LÄS MER

 5. 5. ”Bara man gjort sitt så är det okej…” : En studie kring privata angelägenheter inom stand-by-yrken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Jennie Jonsson; Klara Hedin; [2013]
  Nyckelord :Privata angelägenheter; organisatorisk olydnad; motstånd; kontroll; autonomi;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på vilka privata angelägenheter arbetstagare inom stand-by-yrken utför under arbetstid, varför de gör det, attityden gentemot privata angelägenheter på arbetsplatsen samt om utförandet av dessa kan kopplas till att arbetstagarna är missnöjda med arbetsgivaren och sin arbetssituation. Den forskning som tidigare gjorts har främst undersökt vilka privata angelägenheter anställda i kontorsmiljöer utför under arbetstid. LÄS MER