Sökning: "privata sfären"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden privata sfären.

 1. 1. Privacy concerns in Ambient Assisted Living systems for home environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By 2060 it is estimated that 30% of the European population will be 60 years or older. An aging society will put a heavy strain on the healthcare system. To mitigate this strain and enable elderly to live autonomously in their homes the AAL program was formed. LÄS MER

 2. 2. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 3. 3. ”Mode är pleasure och nyheter fakta” : En metodtriangulerad studie av relationen mellan publikens förtroende och journalistiska genrer i förhållande till användandet av advertorials

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Josefin Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Förtroende; journalistik; native; advertorials; genreteori; Nyhetsjournalistik; Modejournalistik;

  Sammanfattning : Livsstilsjournalistik, och mer specifikt modejournalistik, har länge varit en vit fläck på den vetenskapliga kartan. Detta relativt outforskade område, som utgör en stor del av den svenska mediamarknaden, har inom vetenskapstraditionen fått ge vika för ett nyhetsjournalistiskt fokus. LÄS MER

 4. 4. Det (a)politiska könet - En kritisk diskursanalys om asylsökande kvinnor i relation till politisk flyktinggrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Kraft; [2018]
  Nyckelord :asylrätt; kvinnorätt; internationell rätt; mänskliga rättigheter; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Throughout history, politics has been dominated by men and the phenomenon still exists today in many parts of the world. When women are not given access to the public sphere, their social impact inevitably takes place in the private. Nevertheless, the view of the woman as non-political has led to these actions not being entirely recognized. LÄS MER

 5. 5. Frihet utan rättigheter? : En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Niusha Khanmohammadi; [2018]
  Nyckelord :Human rights; Legal pluralism; Lebanon; Family law; Women’s rights; CEDAW; Gender perspective; Mänskliga rättigheter; Rättslig pluralism; Libanon; Kvinnors rättigheter; CEDAW; Genusperspektiv.;

  Sammanfattning : With Legal pluralism, a state has more than one legal system in which rights can be attributed to citizens through private or religious actors. Lebanon has established religious family law through the constitutional charter, in which personal status is delegated to the country’s different confessions to govern. LÄS MER