Sökning: "privatbostad"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet privatbostad.

 1. 1. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

  Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER

 2. 2. Kampen om marknadsandelarna : En studie om substituten till den traditionella mäklartjänstens ställning på marknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Dalén; Agnes Milton; [2020]
  Nyckelord :Broker; traditional broker; substitute; internet broker; hybrid broker; private seller; “for-sale by owner’s”; market share; Fastighetsmäklare; traditionell mäklare; substitut; internetmäklare; hybridmäklare; sälja privat; marknadsandelar;

  Sammanfattning : Att sälja sin bostad kan vara en lång och jobbig process för vissa där valet av tillvägagångssätt kan vara svårt. Den traditionella mäklartjänsten har länge dominerat på marknaden men har på senare år utmanats av liknande tjänster såsom internetmäklare och hybridmäklare. LÄS MER

 3. 3. Försäljning av bostadsrätter : näringsverksamhet eller inte?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; privatbostad; kapital; näringsverksamhet; rättssäkerhet.;

  Sammanfattning : Att fysiska personer omsätter bostadsrätter i allt större omfattning har på senare tid ökat markant. Förfarandet kan ses som en konsekvens av möjligheterna till bättre kapitalplaceringar, men har samtidigt också ställt skatterättsområdet inför nya utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Budgivning vid försäljning av privatbostad - En diskussion om falsk budgivning och dess civilrättsliga följder ur ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Liv Dansdotter Nyström; [2017]
  Nyckelord :Civilrätt; Private law; Budgivning; Bidding; Fastighetsköp; Komparativ rätt; Comparative law; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Köp av bostäder skiljer sig från många andra avtal som träffas av en privatperson under dennes liv och för många enskilda är köp och försäljning av privatbostad av stor ekonomisk betydelse. Uppsatsens syfte är att utröna några av de civilrättsliga konsekvenser som falsk budgivning kan få på ett köpeavtal om fast egendom. LÄS MER

 5. 5. Näringsfastighet eller privatbostadsfastighet? Gränsdragningen vid den skatterättsliga klassificeringen av fastigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Lönn; [2012]
  Nyckelord :Skatterätt; Fastighetsbeskattning; Fastigheter; Skatterättsliga klassificeringen av fastigheter; Näringsfastighet; Privatbostadsfastighet; Law of taxation; Swedish taxation law; Swedish tax legislation; land taxation; real estate taxation; property tax; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterättsliga klassificeringen av fastigheter påverkar inkomstslag, avdragsrätt, kapitalvinstbeskattning, beskattningstidpunkt, skattereserveringar, sociala avgifter och förmåner. Klassificeringen kan påverka skattesatsen avsevärt. En fastighet klassificeras i regel som antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. LÄS MER