Sökning: "privatbostad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet privatbostad.

 1. 1. Försäljning av bostadsrätter : näringsverksamhet eller inte?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; privatbostad; kapital; näringsverksamhet; rättssäkerhet.;

  Sammanfattning : Att fysiska personer omsätter bostadsrätter i allt större omfattning har på senare tid ökat markant. Förfarandet kan ses som en konsekvens av möjligheterna till bättre kapitalplaceringar, men har samtidigt också ställt skatterättsområdet inför nya utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Budgivning vid försäljning av privatbostad - En diskussion om falsk budgivning och dess civilrättsliga följder ur ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Liv Dansdotter Nyström; [2017]
  Nyckelord :Civilrätt; Private law; Budgivning; Bidding; Fastighetsköp; Komparativ rätt; Comparative law; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Köp av bostäder skiljer sig från många andra avtal som träffas av en privatperson under dennes liv och för många enskilda är köp och försäljning av privatbostad av stor ekonomisk betydelse. Uppsatsens syfte är att utröna några av de civilrättsliga konsekvenser som falsk budgivning kan få på ett köpeavtal om fast egendom. LÄS MER

 3. 3. Näringsfastighet eller privatbostadsfastighet? Gränsdragningen vid den skatterättsliga klassificeringen av fastigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Lönn; [2012]
  Nyckelord :Skatterätt; Fastighetsbeskattning; Fastigheter; Skatterättsliga klassificeringen av fastigheter; Näringsfastighet; Privatbostadsfastighet; Law of taxation; Swedish taxation law; Swedish tax legislation; land taxation; real estate taxation; property tax; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterättsliga klassificeringen av fastigheter påverkar inkomstslag, avdragsrätt, kapitalvinstbeskattning, beskattningstidpunkt, skattereserveringar, sociala avgifter och förmåner. Klassificeringen kan påverka skattesatsen avsevärt. En fastighet klassificeras i regel som antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. LÄS MER

 4. 4. Schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad och hyreslägenhet : En studie i avdragets utveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Karolina Hedman; [2011]
  Nyckelord :Schablonavdrag; andrahandsuthyrning; bostadsbestånd;

  Sammanfattning : All inkomst från uthyrning av privatbostad skall beskattas som inkomst av kapital med 30 procent, vilket regleras i inkomstskattelagens 42:a kapitel 30§. Inkomstskattelagen ger också, bland annat, möjligheten till att göra ett schablonavdrag på hyresinkomsten på vilket man inte behöver betala skatt. LÄS MER

 5. 5. Intrångsundersökning - en teoretisk och praktisk genomgång av institutet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Braun; [2009]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglerna om intrångsundersökning infördes i de immaterialrättsliga lagarna 1 januari 1999, efter påtryckningar om att Sveriges dåvarande bevisupptagningsregler inte uppfyllde TRIPs-avtalet. Uppsatsen redogör för under vilka omständigheter en intrångsundersökning kan beviljas, hur genomförandet av en undersökning går till samt vilka praktiska tillämpningsproblem sökanden kan råka ut för. LÄS MER