Sökning: "private banking nordea"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden private banking nordea.

 1. 1. Att vara eller icke vara hållbar : En studie om bankernas hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mitra Panshiri; Johanna Lilja; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; banks; stakeholders; Panama papers; direct impact; indirect impact; sustainability work; customer satisfaction; trust; Hållbarhet; banker; intressenter; Panamaskandalen; direkt påverkan; indirekt påverkan; hållbarhetsarbete; kundnöjdhet; förtroende;

  Sammanfattning : All companies, municipalities, governments and private individuals are in need of a functioning banking system. Research shows that for the long-term survival of banks, sustainability is important. However, there are several reasons why the banks are working with sustainability. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföring : Hur bankerna ska klara en högre konsumentrörlighet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joel Gustavsson; Christo Georgiev; [2014]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; kundlojalitet; bank; relationer; konsumentrörlighet; kundnöjdhet; kundförtroende; Sverige.;

  Sammanfattning : Relationship Marketing - will banks be able to handle higher consumer mobility in the private market?The purpose of this paper is to gain an understanding of the factors that affect customer loyalty to the bank.Consumer mobility will probably increase as a result of political changes and pressures on the private banking market to become more competitive. LÄS MER

 4. 4. Bankerna i en ny miljö : Den teknologiska utvecklingens påverkan på svenska bankers marknadsföring

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robin Saha; Alexander Ivsjö; [2014]
  Nyckelord :Marketing; relationship marketing; transaction marketing; customer contact; customer satisfaction; customer loyalty; banks; Marknadsföring; relationsmarknadsföring; transaktionsmarknadsföring; kundkontakt; kundlojalitet; kundnöjdhet; banker;

  Sammanfattning : Datum: 2014-06-02 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi 15 HP Institution: Akademi för ekonomi, samhälle och teknik EST Författare: Alexander Ivsjö Robin Saha Titel: Bankerna i en ny miljö - Den teknologiska utvecklingens påverkan på svenska bankers marknadsföring Handledare: Sikander Khan Nyckelord: Marknadsföring, relationsmarknadsföring, transaktionsmarknadsföring, kundkontakt, kundlojalitet, kundnöjdhet, banker Frågeställning: Har och i så fall hur har bankernas marknadsföring mot privatkunden förändrats med tanke på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? Har och i så fall hur har bankernas syn på kundrelationer och kundlojalitet förändrats med avseende på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? Syfte: Syftet är att skapa en bild över hur bankerna använder sin marknadsföring mot privatkunder, samt att hur det har förändrats med tanke på den tekniska förändringen på den svenska bankmarknaden. Metod: Denna studie är uppbyggd av en deduktiv forskningsansats då författarna har gjort en förstudie för att få en förståelse av den svenska bankmarknaden. LÄS MER

 5. 5. CRM-En fallstudie av Nordea Private Banking

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :David Johansson; Mikael Westin; [2013]
  Nyckelord :CRM; Customer relationship management; Relationsmarknadsföring; Bank;

  Sammanfattning : Title:                                  CRM – A case study of Nordea Private BankingAutors:                               David Johansson & Mikael Westin        Advisor:                             Ulf AagerupLevel:                                 Bachelor thesis in International marketing, (15 ECTS), Spring 2013.Keywords:                         CRM, Relationship marketing, Private BankingQuestion:                           How does Nordea Private Banking work with CRM to get high customer loyalty?Purpose:                            Study and to learn how Nordea Private Banking is working to bring in new customers and keep existing customers loyal. LÄS MER