Sökning: "private brand"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden private brand.

 1. 1. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 2. 2. Samhällsengagemang i kombination med vinstmaximering : En analys av fastighetsbolagens närvaro i särskilt utsatta områden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Viktor Möllersten; Nabil Hossain; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen har länge berörts av hållbarhet men under de senaste åren har den sociala aspekten blivit mer aktuell. Idag bor det över en halv miljon människor i områden med låg socioekonomisk status och hög kriminalitet. Utsatta områden präglas av sociala utmaningar och ett nedgånget bostadsbestånd. LÄS MER

 3. 3. Tillit till influencers – av betydelse eller nonsens? : En kvalitativ studie om påverkande faktorer och marknadsföringsresultat

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Marie Pettersson; Minette Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Social Utbytesteori; Tillit; Expertis; Fysisk Attraktivitet; Homofili; Autenticitet; Köpintention; Varumärkesattityd; Lojalitet;

  Sammanfattning : Today, thanks to the internet, marketers reach a wider audience than with traditional advertising. Social platforms enable people to interact and share content in various kinds. Influencer marketing is a marketing technique that is increasing and has a high growth rate. LÄS MER

 4. 4. 50% off Genuine Leather! Reviving Coach, Inc.'s Reputation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Chandhni Jayakanth; Anesa Kuruzovic Subo; Louelle Tameu; Nida Tanveer; [2022]
  Nyckelord :Brand Reputation; Trading Down; Leather Industry; Fashion Industry; Brand Image Management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The “Corporate Brand Management and Reputation: Master’s cases” is a case series for applying the case method of teaching and learning in higher education. The cases are relevant to brand strategists in private and public sector organizations, as well as academics and students at universities, business schools, and executive education. LÄS MER

 5. 5. Politiker på nätet - Nutidens influencers? : En kvalitativ innehållsanalys om svenska partiledares framställning på Instagram. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Thea Olsson; [2022]
  Nyckelord :Instagram; party leader; political communication; self-presentation; personal brand; Goffman; semiotic analysis; Instagram; partiledare; politisk kommunikation; självpresentation; personligt varumärke; Goffman; semiotisk analys;

  Sammanfattning : A qualitative study of the Swedish party leader’s presentation on Instagram.  Social media has become a big part of political communication. It makes it possible to spread messages and information directly to its voters without having to go through the traditional media, which they needed to before the age of social media. LÄS MER