Sökning: "private company acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden private company acquisition.

 1. 1. SPAC Post-Merger Performance

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tim Söderman; Rasmus Hjorter Blomberg; [2021]
  Nyckelord :Special Purpose Acquisition Company SPAC ; Incentive Structure; Moral Hazard; Long-Term Performance; Management Expertise; Business and Economics;

  Sammanfattning : Special purpose acquisition companies (SPACs) are shell companies with no operational assets with the sole purpose of using the raised capital from the initial public offering (IPO) to acquire a private target firm within a predetermined time frame. This financial vehicle has in recent years surged in interest and media coverage. LÄS MER

 2. 2. Understanding SPACs: A study of stakeholder characteristics in the US SPAC market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Petter Björklund; [2021]
  Nyckelord :Special Purpose Acquisition Company; SPAC; Initial Public Offering; Reverse Merger; Shell Company;

  Sammanfattning : The number of Special Purpose Acquisition Companies ("SPACs") have surged in the recent year, despite previous research documenting the historical underperformance of SPACs, both compared to the market and traditional initial public offerings ("IPOs"). The purpose of this thesis is to contribute to an increased understanding of the US SPAC market and to further investigate stakeholder characteristics that in turn could point us towards an understanding of the SPAC market's general nature and development over time. LÄS MER

 3. 3. SPAC eller IPO : En retailinvesterares möjlighet till abnormal avkastning?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Petersson; William Stignäs; [2021]
  Nyckelord :SPAC; abnormal return; retail investors; IPO; SPAC; abnormal avkastning; retailinvesterare; IPO;

  Sammanfattning : Titel: SPAC eller IPO, en retailinvesterares möjlighet till abnormal avkastning? Författare: Johan Petersson och William Stignäs Handledare: Öystein Fredriksen Bakgrund och problem: Traditionella börsnoteringar, på engelska Initial Public Offerings (IPO:s), har länge varit ett lukrativt sätt för investmentbanker och professionella aktörer att uppnå en god avkastning. De sistnämnda har möjlighet att teckna aktier till ett förutbestämt pris och har således en fördel gentemot retailinvesterare på den amerikanska marknaden. LÄS MER

 4. 4. Vilken roll har du? En kvalitativ studie om rollfördelning och kommunikation i samband med uppköp av företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Byström; Elin Skärberg; [2020-09-02]
  Nyckelord :M A; role distribution; communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute with an increased understanding of how role distribution can be managed in connection with acquisition of companies. In order to better understand role distribution in combination with acquisitions we also examined the significance of communication for role distribution. LÄS MER

 5. 5. The Eternal Fight Against Bugs

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Christopher Brandeborn; Tim Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Private Equity; Secondary Buyout; Buy-and-Build; Value Creation; Extension Fund;

  Sammanfattning : Our thesis aims to highlight strategies for long-term value creation in private equity, evaluate the performance of extended funds and discuss the dynamics around the decision to extend or exit investments. In order to achieve this, we perform a single case study of EQT's investment in Anticimex and a quantitative analysis of returns for a larger sample of US and EU private equity funds. LÄS MER