Sökning: "private equity"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade orden private equity.

 1. 1. En kvantitativ, komparativ studie om hållbara och traditionella fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Swedish Pensions Agency; premium pension; sustainable funds; traditional funds; portfolio selection theory; risk-adjusted return; Pensionsmyndigheten; premiepension; hållbara fonder; traditionella fonder; portföljvalsteori; riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur svenska hållbara aktiefonder och svenska traditionella aktiefonder har presterat inom premiepensionssystemet under perioden 2015-2019. Detta görs eftersom att intresset för hållbara investeringar har ökat markant både hos privatpersoner och företag de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Investment firm characteristics in venture capital

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Petersson; [2020-09-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The private equity market is known for its lack of liquidity and information. This thesis aims at bringing further clarity to the private equity field, specifically targeting the relationship between firm size and risk in the Nordic market. LÄS MER

 3. 3. What does private equity buy? – A comparison between financial and strategic buyers in European PTP transactions 2005-2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Möller; Angelica Yngvesson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Acquisition; Leverage Buyouts; LBO; Private Equity; Public-to-Private; Takeover; Target firm;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Nordic IPOs and Private Equity affiliation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Selin; Sebastian Wigartz; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Private Equity; Nordic market; After-market performance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Using a sample of 250 Nordic IPOs, consisting of private equity-backed (PE) and non-backed (NB) issues from January 2010 to March 2017, this paper examines the long-term performance of IPOs in the Nordic market. We compare and contrast the after-market performance of PE-backed IPOs to NB IPOs in an event study regime. LÄS MER

 5. 5. FIFA and the corporate players

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alice D'Angelo; Jacqueline Alair Soares; [2020]
  Nyckelord :FIFA; Crisis Communication; Marketing; Sponsorship; Brand Equity;

  Sammanfattning : Private capital has become an increasingly important factor in the globalized football economy. The relationship between a sponsored entity and its sponsor is still relatively unexplored within marketing. LÄS MER